TARNÓW. 82. rocznicę utworzenie Polskiego Państwa Podziemnego uczczono w Tarnowie wręczeniem nominacji generalskiej oraz Krzyża Wolności i Solidarności. Generałem brygady został Zdzisław Baszak, uczestnik Akcji III Most, a Krzyż Wolności i Solidarności przyznano Antoniemu Gładyszowi w 30. rocznicę jego śmierci. Wysokie odznaczenie przyznawane przez Prezydenta RP odebrał Janusz Gładysz,...

Więcej