Menu

Doroczne Święto Edukacji w tuchowskiej gminie miało,  swój od lat przyjęty, przebieg.  Społeczność  szkolna spotykała się w swoich placówkach. Uczniowie i rodzice dziękowali nauczycielom i pracownikom szkół i przedszkoli za codzienną pracę.

Więcej