Menu

Małopolskie Centrum Kultury w Nowym Sączu, Gmina Szczurowa, Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Szczurowejserdecznie zapraszają na XXXIII Przegląd Zespołów Regionalnych, Kapel, Instrumentalistów, Grup Śpiewaczych i Śpiewaków Ludowych im. Jędrzeja CierniakaKRAKOWSKI WIANEK 22 maja/ piątek/ 2015r. – Sala widowiskowa Gminnego Centrum Kultury, Czytelnicwta i Sportu w Szczurowej, 23-24...

Więcej

W obecności wicemarszałka Województwa Małopolskiego dr hab. Stanisława Sorysa, wójta Gminy Szczurowa Mariana Zalewskiego, przewodniczącego Rady Gminy Kazimierza Tyrchy wraz z radnymi, członka Zarządu Powiatu Marka Antosza, proboszcza Parafii Szczurowa ks. Wiesława Majki, Powiatowego Lekarza Weterynarii w Brzesku Bożeny Urbaniec, sołtysów z terenu gminy oraz licznie zgromadzonych mieszkańców gminy...

Więcej

Radni jednogłośnie udzielili absolutorium wójtowi Marianowi Zalewskiemu z tytułu wykonania budżetu za rok 2014. Głosowanie poprzedziło odczytanie pozytywnych opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie. Odczytany został również  wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy,  która badała sprawozdanie pod względem legalności działań Organu Wykonawczego Gminy /wójta/ z zakresu realizacji uchwały budżetowej, gospodarności...

Więcej

Szkoła Podstawowa w Szczurowej była gospodarzem Wernisażu Wielkanocnego pod hasłem „Wielkanoc w malarstwie i poezji”. Cała uroczystość odbyła się w Gminnym Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu 27 marca 2015r. Jak zwykle tę niecodzienną i podniosłą uroczystość uświetniło liczne grono zaproszonych gości. Byli to przedstawiciele władz Urzędu Gminy Szczurowa z...

Więcej

Tradycyjnie po raz 29–ty zorganizowana została „Wigilia dla Osób  Samotnych” w gminie Szczurowa.           Uroczystość odbyła się 23 grudnia 2013r. w sali Gminnego Centrum Czytelnictwa i Sportu w Szczurowej. Rynek 4.

Więcej