Menu

Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna oraz Polskie Towarzystwo Ergonomiczne i Politechnika Poznańska zapraszają na XXX Międzynarodowe Seminarium Ergonomii pt.: „Ergonomia i bezpieczeństwo pracy w całożyciowej aktywności człowieka”. Seminarium odbędzie się w dniach 9-11 maja 2017 roku w Hotelu Tarnovia, ul. Kościuszki 10 w Tarnowie.

Więcej

Czym jest „Dobrostan pracowniczy”? Tematem przewodnim seminarium ergonomicznego, zorganizowanego 12 października 2016 r. przez Małopolską Wyższą Szkołę Ekonomiczną w Tarnowie oraz tarnowski oddział Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego, był „Dobrostan pracowniczy”, rozumiany jako tworzenie korzystnych dla człowieka warunków pracy, zarówno w wymiarze fizycznym, psychologicznym, jak i społecznym.

Więcej