Menu

Zakład Ochrony Środowiska Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie wzbogacił się o nowe laboratorium – odnawialnych źródeł energii. Laboratorium powstało dzięki realizacji projektu Implementacja nowych specjalności: „Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami” oraz „Ochrona i gospodarowanie zasobami przyrody” współfinansowanego ze środków funduszy norweskich.

Więcej