Epidemia koronawirusa stwarza zagrożenie pogłębiania się  zaburzeń psychicznych w społeczeństwie. Przedłużające się narażenie na stres zwiększa  ryzyko rozwinięcia się zaburzeń depresyjnych oraz lękowych. Może to prowadzić do wystąpienia objawów chorobowych u osób dotąd zdrowych, jak również zaostrzyć przebieg dotychczasowych chorób. Aby zapobiec negatywnym konsekwencjom osłabienia odporności psychicznej  Ośrodek Psychoterapii...

Więcej