Menu

W sobotę 18 czerwca 2016 r. w Małopolskiej Wyższej Szkole Ekonomicznej rozpoczęły się pierwsze w tym roku akademickim 2015/2016 egzaminy dyplomowe. Studenci II stopnia kierunku Pedagogika prezentowali swoje prace dyplomowe z zakresu studiowanych specjalności: Pedagogiki resocjalizacyjnej oraz Pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Więcej

W czerwcu br. studenci Naukowego Koła Pedagogicznego „Paidagogos”, działającego przy Małopolskiej Wyższej Szkole Ekonomicznej w Tarnowie wraz z Tarnowskim Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy, uczniami Zespołu Szkół Ogólnokształcących  i Technicznych im. J. Szczepanika w Tarnowie oraz zaprzyjaźnionymi placówkami prowadziła akcję uwrażliwiającą mieszkańców miasta na problem krzywdzenia dzieci. Przedsięwzięcie pod hasłem...

Więcej

W najnowszym rankingu najlepszych polskich niepublicznych uczelni magisterskich miesięcznika „Perspektywy” 2016 Uczelnia odnotowała awans aż o 10 miejsc w stosunku do 2015 roku. W obecnym zestawieniu Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie uplasowała się w przedziale miejsc „51-60”, podczas gdy w ubiegłym roku był to przedział „61-70”. Dla porównania...

Więcej

Za nami IV wykład z cyklu Spotkania z Nauką w MWSE prowadzone przez prof. Władysława Błasiaka. W tym cyklu Profesor Błasiak przybliżył słuchaczom cztery tematy: “OCZY. Zwierciadła umysłu. Czy te oczy mogą kłamać?”; “TĘCZA. Od mitów do zrozumienia”; “Wszystkie drogi prowadzą do SŁOŃCA. Wiosenne deliberacje”; “Krótki kurs przewidywania przyszłości”..

Więcej

W dniach 13 -15 stycznia 2016 r. odbyły się Dni Otwarte Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, podczas których młodzież z tarnowskich szkół średnich miała możliwość uczestniczenia w wykładach otwartych prowadzonych przez nauczycieli akademickich MWSE,spotkania z Władzami Uczelni, zapoznania się z ofertą edukacyjną oraz spotkania się ze studentami MWSE...

Więcej