Menu

Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie od listopada 2014 roku jest beneficjentem Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Uczelnia otrzymała kolejne wysokie dofinansowanie, które przeznaczy w całości na wsparcie mobilności studentów posiadających uprawnienia do otrzymania stypendium socjalnego i specjalnego, wyjeżdżających na studia i na praktyki zagraniczne. Studenci mogą otrzymać...

Więcej

Rektor Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie oraz Prezes Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego Oddział w Tarnowie zapraszają do uczestnictwa w organizowanej przez Małopolską Wyższą Szkołę Ekonomiczną oraz Polskie Towarzystwo Ergonomiczne Oddział w Tarnowie Konferencji Naukowej pt. Ergonomia w innowacyjnej organizacji. Konferencja odbędzie się w dniu 24 września 2015 r. o...

Więcej

10 lipca 2015 r. uroczystą Promocją Absolwentów Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie zakończyła obchody jubileuszu 20-lecia swej działalności. Wręczenie dyplomów najlepszym absolwentom rozpoczęło  się o godz. 13.00 w auli budynku Uczelni przy ul. Waryńskiego 14. W uroczystości wzięli udział Prezydent Miasta Tarnowa Roman Ciepiela, członkowie Rady Patronackiej MWSE...

Więcej