TARNÓW. Na kamienicy przy ul. Matejki 11 odsłonięto tablicę poświęconą Antoniemu Gładyszowi. Tablica została odsłonięta w 30. rocznicę śmierci tarnowianina. Była to część uroczystości związanych z 82. rocznicą utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego. Antoni Gładysz jako młody człowiek był żołnierzem Związku Walki Zbrojnej. Potem trafił do hitlerowskich obozów koncentracyjnych. Po...

Więcej