Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie oraz Katedra Nauk o Wychowaniu zapraszają na III Konferencję Naukową pt.: „Relacja uczeń – nauczyciel”. Konferencja odbędzie się dnia 18 maja 2017 roku (rozpoczęcie godz. 9.30), w budynku Uczelni przy ul. Waryńskiego 14.

Więcej