XXI. „Talia” rozpocznie się  już 15 września. Jak co roku przyjadą do Tarnowa zespoły teatralne ze spektaklami, które zostały zaproszone do konkursu. Tegoroczna edycja Tali jest pierwszą, którą tarnowski teatr organizuje pod artystyczną dyrekcją Marcina Hycnara.

Więcej