Czym jest „Dobrostan pracowniczy”? Tematem przewodnim seminarium ergonomicznego, zorganizowanego 12 października 2016 r. przez Małopolską Wyższą Szkołę Ekonomiczną w Tarnowie oraz tarnowski oddział Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego, był „Dobrostan pracowniczy”, rozumiany jako tworzenie korzystnych dla człowieka warunków pracy, zarówno w wymiarze fizycznym, psychologicznym, jak i społecznym.

Więcej