Menu

Praca jest naszym przywilejem. Do jednego z nich zaliczamy pracę usługową. Szerokie spektrum usług dzieli się, między innymi, na handel, który ostatnio znajduje się w centrum zainteresowania społecznego. Sprawa nie dotyczy poprawy świadczenia usług, a jedynie zakazu handlu w dni świąteczne.

Więcej

W ubiegłym wieku, egzystencję cechowało wiele priorytetów. Najważniejszym z nich była praca, dostęp do nauki, prawo do bezpłatnego leczenia i rehabilitacji, wypoczynku oraz mieszkania dla każdej rodziny.

Więcej

Wiele się dzieje w tym roku na Alei Jana Pawła II. Posadzone tu, kilka lat temu, drzewka i krzewy na ogół mają się dobrze – taka to jest ich natura.

Więcej

Od momentu przejęcia w Parku Strzeleckim przez Biuro Wystaw Artystycznych wyremontowanego Pałacyku na galerię sztuki, dużo dobrego dzieje się w otoczeniu, park tętni sztuką. Można śmiało powiedzieć, że sztuka wyszła do ludzi.

Więcej

Problem „śmieciowy” (ma) trzyma się dobrze. Posłowie, Senatorowie, Rząd zgodnie zatwierdzili ustawę śmieciową. Ruszyła akcja; wszyscy tłumaczyli sobie i innym, że oto nadszedł czas na segregację śmieci.

Więcej

Miasto Tarnów należy do nielicznych miast, w których zachowały się fragmenty średniowiecznych murów obronnych. Co prawda zachowane fragmenty, a jest ich dość spora część. Z biegiem lat wraz z rozwojem budownictwa niektóre mury obronne stawały się częścią budynków.

Więcej