Menu

Celem upamiętnienia kogoś, kto zasługuje na naszą pamięć, kogo lubimy, szanujemy oraz chcemy, aby pamięć o nim była zachowana dla następnych pokoleń, czcimy jego jubileusz. Jest to czas, w którym staramy się wspominać zalety, zasługi i osiągnięcia danej osoby. Do świętowania swego jubileuszu pretendujemy my wszyscy. Zawsze znajdzie się...

Więcej

Wegetacyjny kalendarz przyrody podzielony jest na cztery pory roku. W minionych latach zakłócony jest ten regularny cykl. Mamy zbyt wczesną wiosnę, zimę krótką i łagodną, natomiast lato dość długie, gorące.

Więcej

Emocje związane z wyborami samorządowymi opadły, są zwycięzcy i są pokonani. Ci pierwsi obiecywali i dalej obiecują, natomiast przegrani obiecywali, racząc nas nawet upominkami i jednak przegrali.

Więcej

 Słownik wyrazów obcych definiuje słowa: patriota – człowiek kochający swój kraj, patriotyczny – przeniknięty patriotyzmem, obywatelski, patriotyzm – miłość ojczyzny.

Więcej

W odpowiedzi na pytanie czy chcemy, aby …..  tu następuje propozycja wybudowania, rozbudowy, zmiany użytkowania i wielu jeszcze innych rzeczy, z reguły słyszymy głosy ludzi, którym żadne propozycje nie odpowiadają. Na pytanie dlaczego i jakie argumenty przemawiają „za”,  często zamiast merytorycznego i sensownego wytłumaczenia, słyszymy „nie, bo nie”.

Więcej

W roku 1330 król Władysław Łokietek nadaje Tarnowowi prawa miejskie. Od tegoż to roku mieszkańcy, pomimo różnych przeciwności losu, starają się, aby miasto miało swój własny, niepowtarzalny urok i wyróżniało się wśród innych, podobnych wielkością miast.

Więcej

Co potrafi zrobić z nami moda? Szczególnie moda, wywodząca się z odległych czasów, kiedy to ludzie, przy użyciu różnych barwników ziołowych, kości dzikich zwierząt, kamieni krzemowych oraz dostępnych w tych czasach metali, upiększali swe ciała. Czemu to służyło?

Więcej

Gdy ogłoszono zaplanowany na rok 2018 remont nawierzchni Rynku, natychmiast powstały pomysły upiększania jego wyglądu. W miejscach przypominających kratery wulkanów, posadzono dorodne brzozy. Zapowiadano, że artysta rzeźbiarz J.Wilkoń zaprezentuje swe rzeźby, których miało być kilkanaście i miały być usytuowane na starówce.

Więcej