Menu

W Dąbrowie Tarnowskiej uroczystości 11 Listopada odbyły się tradycyjnie pod pomnikiem w Parku Miejskim. W tym roku połączone były z uroczystą przysięgą dąbrowskich strzelców, członków organizacji paramilitarnej, której jednostka powstała na Powiślu. Zobacz zdjęcia. Fot. Janusz Smoliński  

Więcej

Jak informowaliśmy podczas przeprowadzania wrześniowej akcji „Bezpieczna droga do szkoły”, policjanci dąbrowskiej „drogówki” w miesiącach wrześniu oraz październiku br. dokonywali kontroli kierowców autobusów dowożących dzieci i młodzież do szkół oraz na wycieczki szkolne. Policjanci sprawdzali między innymi stan techniczny, wyposażenie, wymagane dokumenty, stan trzeźwości kierujących oraz ilość przewożonych osób....

Więcej

Starosta Dąbrowski Tadeusz Kwiatkowski wraz z wicestarostą dąbrowskim Robertem Panterą na mocy podpisanego w dniu 7 listopada br. porozumienia z Komendantem Powiatowym Policji w Dąbrowie Tarnowskiej mł. insp. Andrzejem Kupcem sfinansował zakup czterech kamer zewnętrznych systemu monitorującego, które będą usytuowane na budynku Komendy.

Więcej

„BELLA I SEBASTIAN” – wzruszająca opowieść o prawdziwej przyjaźni, wierności i miłości 7 listopada zagości na ekranach kin w całej Polsce, w tym także i w dąbrowskim „Sokole”. To bardzo humanistyczna, europejska propozycja nie tylko dla miłośników domowych zwierząt, to wzruszająca historia filmowa dla całych rodzin, daleka od disneyowskiej...

Więcej

Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego z dąbrowskiej Komendy po raz kolejny wspólnie z uczniami z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej w drugiej połowie października br. przeprowadzili akcję profilaktyczno – edukacyjną pod nazwą „Jabłko czy cytryna” w ramach Małopolskiego Projektu pn. „Odblaskowa szkoła”.

Więcej

Na mocy zawartego porozumienia w dniu 9 października br. pomiędzy Burmistrzem Dąbrowy Tarnowskiej Stanisławem Początkiem, a Komendantem Powiatowym Policji w Dąbrowie Tarnowskiej mł. insp. Andrzejem Kupcem dąbrowski samorząd przekazał kolejne środki finansowe w kwocie 3 tys. zł. na dodatkowe umundurowane patrole na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska. To już kolejne...

Więcej

W dniu 16.10.2014 o godz. 17.00 w świetlicy GOK w Przyborowie odbyły się zajęcia z bibułkarstwa . Zostały przeprowadzone przez Marię Karaś z Poręby Spytkowskiej. Kwiaty z bibuły dawniej znały nasze babcie zdobiły nimi domy, przydrożne kapliczki i kościoły z okazji różnych uroczystości i świąt. Dziś trochę zapomniane zwyczaje...

Więcej