Menu

Rehabilitacja CZT do odmrożenia

Świadczenia rehabilitacyjne Centrum Zdrowia Tuchów będą wznowione od 11 maja. Dotyczy to Centrum Rehabilitacji w Tuchowie, Pracowni Rehabilitacyjnej w Szerzynach, Ośrodka Dziennej Rehabilitacji w Wierzchosławicach oraz świadczeń z zakresu rehabilitacji domowej.  

Zanim proces rehabilitacji ruszy na powrót Pacjenci po przerwie w dostępnie do świadczeń, wynikającej z decyzji ministra zdrowia, będą musieli odbyć tak zwane wizyty kontrolne.  Posłużą one do aktualizacji diagnozy potrzeb poszczególnych osób. Na początek preferowaną formą kontaktu będzie teleporada.

Poszczególne świadczenia będą udzielane w zgodzie z wytycznymi, które Krajowa Izba Fizjoterapeutów przygotowała  na czas pandemii. Czytamy w nich, że każdy fizjoterapeuta przed przystąpieniem do pracy zobowiązany jest do oceny ryzyka zakażenia. Powinien to zrobić w oparciu o wiedzę z pewnych i sprawdzonych źródeł. Ponadto fizjoterapeuta powinien przeprowadzić wywiad epidemiologiczny, a także uzyskać zgodę pacjenta na wykonywanie zaplanowanych czynności. Wywiad powinien być codziennie aktualizowany. Wszelkie czynności przy pacjencie muszą być wykonywane z użyciem bezpiecznych i dostępnych środków ochrony osobistej. Nie tylko fizjoterapeuci, ale i pacjenci powinni zachować środki ostrożności. Jeśli stan kliniczny pacjenta na to pozwala powinien być on wyposażony w jednorazową maseczkę na czas kontaktu z fizjoterapeutą.

Na początek pacjenci powinni się kontaktować z poszczególnymi ośrodkami rehabilitacji telefonicznie. Pozwoli to na ustalenie nowych planów zabiegów. Warto dodać, że zmieniły się przepisy dotyczące przekazywania skierowania na fizjoterapię. Obecnie oryginały dokumentów muszą być dostarczone do trzech tygodni po ewentualnym odwołaniu stanu epidemii lub w dniu rozpoczęcia rehabilitacji.

Dodaj komentarz

Możesz użyć znaczników HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>