Menu

Psychiatria dziecięca po nowemu

Dzieci i młodzież mają być diagnozowane blisko miejsca zamieszkania. Taki jest cel stworzenia nowego modelu ochrony zdrowia psychicznego dla ludzi młodych, który ruszył od 1 kwietnia. W powiecie tarnowskim Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży uruchomi Centrum Zdrowia Tuchów.

W praktyce ma to oznaczać, że pomoc specjalistów będzie dostępna w środowisku dziecka. Ośrodek na poziomie powiatu ma się składać z zespołu, który będzie w stanie zapewnić efektywną opiekę. Prócz psychologa i dwóch psychoterapeutów ma się w nim znaleźć także terapeuta środowiskowy.

Personel ośrodka pracując w ramach tak zwanego pierwszego poziomu referencyjnego w razie potrzeby będzie się zwracać po pomoc do jednostek o wyższym stopniu specjalizacji. Chodzi o psychiatrów ze Środowiskowych Centrów Zdrowia Psychicznego oraz z Ośrodków Wysokospecjalistycznej Całodobowej Opieki Psychiatrycznej, dysponujących oddziałem psychiatrycznym.

System ma być zatem przeciwieństwem obecnych rozwiązań, w których często przyjęcie na oddział psychiatryczny np. po próbie samobójczej, staje się pierwszym kontaktem nieletniego z jakąkolwiek formą opieki specjalistycznej.

Niestety zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży jest w kiepskim stanie. Polska jest na drugim miejscu w Europie, jeżeli chodzi o liczbę samobójstw ludzi młodych. Coraz więcej z nich potrzebuje pomocy. Nieśmiałość, kłopoty z koncentracją i nauką, agresja, a nawet stany depresyjne – to tylko kilka sytuacji, w których młodemu człowiekowi może być potrzebne wsparcie specjalistów.

 

Dodaj komentarz

Możesz użyć znaczników HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>