Menu

“Głos matek ma moc zmiany” w Dąbrowie Tarnowskiej

Ponad 70 Pacjentek Porodówki Nowej Generacji na Powiślu wypełniło ankiety dotyczące warunków porodu i połogu. Generalnie lepiej niż w latach ubiegłych oceniły pracę personelu Centrum Zdrowia Dąbrowa Tarnowska. Najlepsze oceny przyznano za opiekę na oddziale, postawę personelu i szpitalne warunki. 

Pacjentki wskazały też obszary do „poprawy”. Oczekują np. dłuższego kontaktu skóra do skóry po porodzie, co piąta z nich chciałby też otrzymać więcej informacji na temat cesarskiego cięcia.

Jak pokazało badanie zdecydowana większość ankietowanych wybrała Dąbrowę ze względu na lekarza prowadzącego ciążę. 30% kierowało się też dobrą opinią o oddziale. Wiedzę na temat  porodówki Panie najczęściej czerpały z opinii innych rodzących oraz od rodziny, znajomych i lekarza prowadzącego ciążę. 15% ankietowanych wskazało również na media społecznościowe jako źródło informacji.

Z ankiet wynika też, że coraz więcej Rodzących przyjeżdża na oddział  z gotowym planem porodu lub wypełnia go w szpitalu – łącznie 60%. Przypominamy, że plan, który mogą wykorzystać wszystkie przyszłe mamy znaleźć można tutaj: ➡ https://bit.ly/2XvqpJw.

Blisko 70 % Pań rodziło w sali jednoosobowej lub wieloosobowej bez obecności innych pacjentek. By złagodzić ból porodowy najwięcej Pacjentek chodziło i spacerowało, sześć na dziesięć Pań korzystało z worka sako, piłki lub drabinek. Niemal do druga Rodząca w tym celu wykorzystywała także prysznic, a blisko 30 % masaż.

Analizowane ankiety Fundacji Rodzić po ludzku były wypełniane w ciągu ostatnich trzech lat.

Dodaj komentarz

Możesz użyć znaczników HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>