Menu

MIEJSKIE ZAKUPY DLA POLICJI

Blisko 10 tysięcy złotych z miejskiego budżetu zostało przeznaczonych na zakupy sprzętu i szkolenie dla tarnowskiej policji.

Za przekazaną przez miasto kwotę kupiono nowoczesne alkomaty i wagę laboratoryjną, a w czerwcu 48 funkcjonariuszy wzięło udział w szkoleniu, poświęconym substancjom zabronionym – narkotykom i dopalaczom. Nowe alkomaty są w pełni profesjonalne, wyposażone w elektrochemiczny sensor, pomijający inne niż alkohol substancje, znajdujące się w wydychanym powietrzu. Policja potrzebuje ich, aby precyzyjnie stwierdzić, czy badany alkomatem kierowca, będący pod wpływem alkoholu, popełnia wykroczenie czy przestępstwo. Z alkomatów na komendzie będą mogli również korzystać mieszkańcy, chcący sprawdzić swoją trzeźwość. Jeden z alkomatów i 500 sztuk ustników trafi do dzielnicowego z osiedla Gumniska – Zabłocie, bo zakup został sfinansowany z miejskich pieniędzy, będących w dyspozycji Rady Osiedla nr 6. Nowoczesna i precyzyjna waga laboratoryjna posłuży z kolei ważeniu narkotyków, znajdywanych przy zatrzymanych, podejrzewanych o handel zakazanymi substancjami. Takich samych urządzeń używają jubilerzy i farmaceuci.

Wsparcie działań policji z miejskiego budżetu to część Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Tarnowa na 2019 rok.

Dodaj komentarz

Możesz użyć znaczników HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>