Menu

Gdzie jest Laura?

Ani burza, ani ulewny deszcz nie były w stanie pokrzyżować planów autorom pierwszego brzeskiego performanceu roku. Laura – tak nazwali postać stworzoną podczas działań pod hasłem Flowers of Angels w ramach Okocim Brzesko Festiwalu.

Akcja artystyczna odbywała się przed Regionalnym Centrum Kulturalno-Bibliotecznym. Na początek, po odsłonięciu białych płócien, publiczność zobaczyła rzeźby, przypominające korpusy kobiet. Wyznaczały one miejsce zdarzenia. W środku stanął stelaż, który w dalszej części zdarzeń był wypełniany i zdobiony, także przy pomocy kwiatów. W rezultacie autorzy stworzyli formę przestrzenną wyobrażającą kobietę ze skrzydłami. Modelowaniu towarzyszyła muzyka skomponowana i zarejestrowana przez jednego z pomysłodawców i wykonawców akcji Grzegorza Hajduka – autora muzyki elektronicznej i ilustracyjnej do filmów.  Towarzyszyła mu florystyka Katarzyna Pacewicz – Pyrek.

Nie ograniczała się ona jednak do tworzenia kompozycji  kwiatowych, ale aktywnie uczestniczyła też w formowaniu struktury instalacji. Na razie Laura odpoczywa w Regionalnym Centrum w oczekiwaniu na inne wydarzenia z jej udziałem. Nie wykluczone, że pojawi się podczas jednej z kolejnych akcji o podobnym charakterze.

Dodaj komentarz

Możesz użyć znaczników HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>