Menu

Wystartowało Centrum senioralne

Centrum Zdrowia Seniora w Wierzchosławicach już działa. Wciąż prowadzona jest rekrutacja kolejnych podopiecznych. Zainteresowani powinni telefonować pod 882 139 607. Zajęcia odbywają się w pomieszczeniach Ośrodka Zdrowia, które zostały zaadoptowane pod potrzeby placówki. W Centrum działa też wypożyczalnia sprzętu medycznego. Placówka świadczy ponadto domową długoterminową opiekę pielęgniarską.

Centrum Zdrowia Seniora na pobyty dzienne przyjmować będzie docelowo grupę 20 osób, głównie w wieku powyżej 65 lat z powiatów: tarnowskiego, dąbrowskiego, brzeskiego, bocheńskiego oraz samego Tarnowa. Co ważne nie muszą to być pacjenci hospitalizowani w ciągu ostatniego roku, ale też osoby zagrożone hospitalizacją. Podopieczni, prócz całej gamy świadczeń specjalistów na czele z lekarzem geriatrą oraz wielu  zabiegów rehabilitacyjnych, mają też zapewnione posiłki i dowóz do Centrum. Wszystkie świadczenia są bezpłatne dla pacjentów. Nie trzeba także płacić za korzystanie  z  wypożyczalni sprzętów: rehabilitacyjnych, medycznych i ortopedycznych. Można w niej wypożyczyć sprzęt, ułatwiający poruszanie się jak balkoniki czy chodziki, ale też np. łóżka rehabilitacyjne ze sterowaniem elektrycznym. Ponadto podopieczni, dzięki specjalnym opaskom monitorującym podstawowe funkcje życiowe, będą korzystać z teleopieki.

Dane z opasek w stanach zagrożenia zdrowia lub życia pozwolą wezwać pomoc adekwatną  do rodzaju zagrożenia. Centrum zapewnia też wsparcie w postaci domowej pielęgniarskiej opieki długoterminowej.  To opieka nad osobami przewlekle i obłożnie chorymi lub unieruchomionymi z powodu urazu, które przebywają w domu, a ich stan wymaga świadczeń pielęgniarskich, nie kwalifikuje się jednak do leczenia szpitalnego. Pielęgniarka przyjeżdża do domu cztery razy w tygodniu. Wśród wykonywanych świadczeń są np.: podstawowe zabiegi pielęgnacji całego ciała    z doradztwem w stosowaniu odpowiednich środków czy opieka nad ranami przewlekłymi.

`

Pielęgniarki świadczą też pomoc w pozyskiwaniu sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego dla osoby objętej opieką, niezbędnego  do właściwej pielęgnacji i funkcjonowania w domu, udzielają także porad w zakresie diety pacjenta leżącego oraz prowadzą edukację zdrowotną.

Projekt utworzenia Centrum Zdrowia Seniorów uzyskał dofinansowanie   ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w kwocie ponad 4 mln 817 zł.

Dodaj komentarz

Możesz użyć znaczników HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>