Menu

Narodowe czytanie Żeromskiego

W sobotę (8 września) już po raz siódmy odbędzie się, zapoczątkowana w 2012 roku, ogólnopolska akcja „Narodowe Czytanie”. W roku 100-lecia odzyskania Niepodległości lekturą będzie „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego.

W wydanej w 1924 roku ostatniej swej powieści autor przedstawia wnikliwy i niepozbawiony goryczy bilans pierwszych lat II Rzeczypospolitej. Widziany oczyma Cezarego Baryki – młodego repatrianta z rodzącej się sowieckiej Rosji – obraz Polski z powodzeniem może także dziś inspirować refleksje nad pojęciem patriotyzmu, rolą i znaczeniem poczucia narodowej odrębności, relacją między jednostką a zbiorowością.

Miejska Biblioteka Publiczna w Tarnowie, od początku zaangażowana w „Narodowe Czytanie”, zaprasza swoich czytelników na spotkanie z prozą Żeromskiego, zarówno tych, dla których będzie to sentymentalny powrót do szkolnej lektury, jak i tych, którzy odkrycie tej wielkiej literatury mają dopiero przed sobą. Wybrane fragmenty „Przedwiośnia” czytać będą aktorzy Teatru im. L. Solskiego oraz młodzież licealna. Oprawę muzyczną zapewni Duet „Szpetni”, który zaprezentuje znane przedwojenne szlagiery.

Wstęp wolny.

Wiécej wiadomoßci w Magazynie Miasto i Ludzie w Twoim kiosku

Dodaj komentarz

Możesz użyć znaczników HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>