Menu

Nie żyjemy na bezludnej wyspie

W odpowiedzi na pytanie czy chcemy, aby …..  tu następuje propozycja wybudowania, rozbudowy, zmiany użytkowania i wielu jeszcze innych rzeczy, z reguły słyszymy głosy ludzi, którym żadne propozycje nie odpowiadają. Na pytanie dlaczego i jakie argumenty przemawiają „za”,  często zamiast merytorycznego i sensownego wytłumaczenia, słyszymy „nie, bo nie”.

Takie głosy słyszeliśmy odnośnie wybudowania obwodnicy Tarnowa po stronie północnej – w tym przypadku można by usprawiedliwić protest kilku mieszkańców, którym groziło wyburzenie domów.

Budowę stacji benzynowej argumentowano zniszczeniem siedliska rzadkich robaczków, a w dalszej dyskusji powoływano się na zabawy dzieci na tym pustym zaniedbanym terenie. Na szczęście, wbrew tym argumentom, stacja benzynowa stoi i ma się dobrze, a dzieci bawiących się na tej reszcie zaniedbanego terenu jak nie było tak i do dzisiaj nie ma. Aby pocieszyć osoby przeciwne tej inwestycji budżet obywatelski, w ramach rekompensaty, finansuje budowę plaży miejskiej nad Wątokiem na zapleczu pawilonu Kauflandu, w otoczeniu blaszanych garaży. Ale za to ze sztucznymi palmami. Jest fantazja – jest, sprzeciwu nie ma.

Propozycję wybudowania spalarni śmieci spotkała się z protestem mieszkańców – NIE bo będzie śmierdzieć.

Propozycja rozbudowy Galerii Gemini – NIE bo będzie za blisko bloków mieszkalnych. Najbardziej temu przeciwni byli mieszkańcy okolicznych miejscowości.

Propozycja budowy bloku mieszkalnego w sąsiedztwie już istniejących domów – NIE, bo na tym miejscu od dawna są działki rekreacyjne. (Czy ich użytkownicy mają na nie akt własności?) W ten sposób, za pomocą trzech liter, wyrażamy swe zdanie, często słabo uzasadnione, ale dające nam poczucie, że za ich pomocą stajemy się (w naszym pojęciu) bardzo ważną osobą.

Czy czasami nie zastanawiamy się, że takie trzy litery mogą wyrządzić komuś krzywdę i czy przypadkiem nie mamy wrażenia, że w tym momencie stajemy się samolubni?

Nie żyjemy przecież na bezludnej wyspie.

Jacek Janicki
Artysta prawie Doskonały

Dodaj komentarz

Możesz użyć znaczników HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>