Menu

IV Konferencja Naukowa “Relacja uczeń – nauczyciel”

Pedagodzy porozmawiają o relacjach uczeń – nauczyciel po raz czwarty. Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie zaprasza do udziału w IV Konferencji Naukowej z serii „Relacja uczeń – nauczyciel”, która odbędzie się dnia 17 maja br. (czwartek) w godzinach 9.00 – 14.30 w budynku Uczelni, ul. Waryńskiego 14 w Tarnowie.

Celem konferencji jest wymiana doświadczeń pedagogicznych i wychowawczych odnoszących się do relacji uczeń‒nauczyciel w szeroko rozumianym znaczeniu. Uczestnicy konferencji będą mieli okazję zapoznać się z różnorakim podejściem do interpretacji hasła relacja uczeń‒nauczyciel oraz poglądami badaczy dotyczącymi wpływu typu osobowości nauczyciela i ucznia na proces kształcenia, poznają wykorzystywane przez nauczycieli strategie i techniki umożliwiające osiąganie sukcesów dydaktycznych.

Konferencja adresowana jest do pracowników wyższych uczelni, nauczycieli, pedagogów, wychowawców, rodziców, studentów oraz wszystkich, którzy chcą aktywnie włączyć się do dyskusji na temat współczesnej szkoły.

Zgłoszenia udziału w konferencji (na podstawie wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia uczestnictwa) prosimy przesłać drogą elektroniczną na adres: marta.falinska@mwse.edu.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie, ul. Waryńskiego 14, 33-100 Tarnów, z dopiskiem Konferencja Naukowa „Relacja uczeń–nauczyciel”.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Zgłoszeni wcześniej uczestnicy otrzymają certyfikat uczestnictwa.

Program oraz szczegóły dot. konferencji dostępne są na stronie Uczelni:

http://www.mwse.edu.pl/nauka/konferencje-i-seminaria

Dodaj komentarz

Możesz użyć znaczników HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>