Menu

Tajemnice mogiły ofiar rabacji

W najbliższy piątek, 15 grudnia, o godz. 17 w Miejskiej Bibliotece Publicznej odbędzie się wieczór autorski tarnowskiego znawcy tematyki rabacyjnej, Bogusława Andrzeja Baczyńskiego. Podczas spotkania odbędzie się promocja jego książki „Mogiła rabacyjna na Cmentarzu Starym w Tarnowie”, stanowiącej owoc kilkudziesięcioletnich badań autora dotyczących rzezi galicyjskiej w 1846 roku.

Opracowanie Bogusława Andrzeja Baczyńskiego przedstawia m.in dzieje poszukiwań ofiar rabacji pochowanych w tarnowskiej mogile oraz biogramy 207 osób, które w niej spoczywają. We wstępie do niego autor pisze: – Nie jestem pierwszym, który stara się wydobyć na światło dzienne tajemnice, jakie ta mogiła kryje. Jako pierwszy jednak publicznie próbuję udowodnić hipotezę, że spoczywa w niej około dwustu pogrzebanych osób. Wdzięczność moja należy się autorom, którzy pisali o spoczywających w niej zmarłych na tyle wiarygodnie, na ile pozwalały im posiadane dokumenty, począwszy od ks. Franciszka Leśniaka, poprzez Anielę Piszową, Stanisława Potępę i Antoniego Sypka, powielając z większą lub mniejszą precyzją urzędowy wykaz zamordowanych, przesłany przez urząd cyrkularny do kancelarii kościoła katedralnego w Tarnowie. Dobrze więc, że mogę kontynuować ich pisarskie dzieło, uzupełniając je wiedzą pochodzącą z archiwalnych kwerend, przede wszystkim w księgach metrykalnych znajdujących się w archiwum Diecezjalnym w Tarnowie. Treści prezentowane w książce nie są powieleniem istniejących opracowań, lecz staram się je twórczo rozwinąć, dążąc do zinwentaryzowania i podania informacji genealogicznych o leżących tu dwustu ofiarach.

Książkę, która dostępna będzie do sprzedaży podczas wieczoru autorskiego, można również nabyć w: Czytelni Naukowej (ul. Krakowska 4), Wypożyczalni dla Dorosłych (ul. Staszica 6) oraz filii MBP nr 12 (ul. Klikowska 6). Jej cena wynosi 18.42 zł.

Dodaj komentarz

Możesz użyć znaczników HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>