Menu

Kolejny rok akademicki w MWSE rozpoczęty

Dnia 29 września 2017 roku, już po raz XXIII uroczyście zainaugurowano rok akademicki. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz Uczelni, członkowie Rady Patronackiej, przybyli Goście oraz nauczyciele akademiccy, studenci i pracownicy administracyjni Uczelni. Uroczystości przewodniczył Rektor prof. MWSE dr hab. Michał Woźniak.

Podczas Inauguracji Rektor prof. MWSE dr hab. Michał Woźniak przedstawił dokonania Uczelni w minionym roku akademickim odnosząc się również do zmian, jakie niesie z sobą ogłoszony niedawno przez Ministra Jarosława Gowina projekt konstytucji dla nauki.

Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie wkracza w nowy rok akademicki dobrze przygotowana do oczekujących ją zadań. Uczelnia stara się umiejętnie wiązać teorię z praktyką między innymi poprzez angażowanie do pracy wybitnych praktyków. Uważamy, że dyfuzja wiedzy teoretycznej i praktycznej dobrze służy rozwojowi intelektualnemu studentów. Staramy się dbać o ich rozwój. W tym celu wyposażyliśmy i wciąż doposażamy Uczelnię we wszystkie niezbędne urządzenia i pomoce. Na przestrzeni 23 lat działalności Uczelni wypromowano ponad 14000 absolwentów, w tym prawie 4650 magistrów. Uczelnia rozwija się pod względem naukowym. Uznaliśmy, że rozwój ten stanowi podstawę wysokiej jakości nauczania. W ramach uczelni rozwija się także działalność wydawnicza. W ostatnim wykazie czasopism naukowych opublikowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, który ukazał się 26 stycznia 2017 roku. „Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie” otrzymały 9 punktów – powiedział Pan Rektor Prof. Michał Woźniak.

Najważniejszą częścią uroczystości była immatrykulacja studentów I roku, którzy zostali przyjęci do społeczności akademickiej MWSE. Do ich grona dołączyli studenci zagraniczni rozpoczynających studia w Tarnowie w ramach Programu Erasmus+. Dziekan Wydziału Zarządzania i Turystyki oraz Wydziału Nauk Społecznych dr Renata Smoleń pogratulowała studentom wyboru Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie jako dobrej uczelni, w której zdobyta wiedza i umiejętności przyczynią się do kreowania lepszego świata. W imieniu studentów  głos zabrała Przewodnicząca Rady Uczelnianej Studentów lic. Gabriela Januś.

Pani Januś zwróciła się do studentów I roku słowami: „Nie da się ukryć, że czeka Was wiele lat wytężonej pracy. Jednak mogę Was zapewnić, że wysiłkowi temu towarzyszyć będzie przyjazne grono profesorów, wykładowców, pracowników i studentów. Wszystkie te osoby czynią Naszą Uczelnię miejscem, gdzie panuje niezwykła atmosfera, pełna szacunku i zrozumienia. Wierzę, że wiedza uzyskana podczas kolejnych lat studiowania pozwoli Wam w znaczący sposób podnieść kwalifikacje zawodowe, a po ukończeniu wybranego kierunku spełniać się w pracy zawodowej”.

Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie odznaczeń państwowych za zasługi w działalności na rzecz rozwoju nauki. Złote medale otrzymały Panie: Dr Renata Smoleń, Dziekan Wydziału Zarządzania i Turystyki oraz Wydziału Nauk Społecznych Psycholog, logopeda, terapeuta; autorka kilkunastu artykułów z zakresu psychologii rozwojowej i psychologii  wychowawczej; Prof. nadzwyczajny MWSE dr hab. Zofia Brańka – Pracownik Katedry Nauk o Wychowaniu; Pedagog z dużym doświadczenie; autorka wielu  publikacji z zakresu pedagogiki; Dr Maria Dąbrowa, Kierownik Samodzielnego Zakładu Informatyki i Metod Ilościowych. Jako wieloletni pracownik MWSE wypromowała wiele licencjatów oraz magistrantów; autorka publikacji z zakresu matematyki, matematyki finansowej oraz statystyki.

Na zakończenie uroczystości gratulacje i życzenia dla Władz Uczelni, pracowników oraz studentów MWSE złożyli Pan Artur Puciłowski, dyrektor tarnowskiej delegatury Kuratorium Oświaty, Stanisław Klimek, Wiceprzewodniczący Rady Miasta Tarnowa. Pani Dziekan dr Renata Smoleń odczytała adresy okolicznościowe m.in. od Pana Jacka Krupy, Marszałka Województwa Małopolskiego, Pani Profesor Elżbieta Mączyńska-Ziemacka, Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.

Tegoroczny wykład inauguracyjny zatytułowany „Perspektywy rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce w świetle wprowadzonych zmian systemowych” wygłosił dr h.c. Witold Zych. Z pełnym tekstem wykładu można zapoznać się na stronie Uczelni: http://www.mwse.edu.pl/wp-content/uploads/2017/09/Wyklad_inauguracyjny_Witold_Zych.pdf.

Po uroczystości uczestnicy udali się na tradycyjną lampkę wina, podczas której Kanclerz mgr Zofia Kozioł w imieniu pracowników Uczelni złożyła życzenia solenizantom Panu Rektorowi Prof. Michałowi Woźniakowi, dr Michałowi Korbelakowi oraz dr Michałowi Koziołowi.

Tekst i Foto: MWSE Tarnów

Więcej wiadomości w Magazynie Miasto i Ludzie w Twoim kiosku

Dodaj komentarz

Możesz użyć znaczników HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>