Menu

Obrona pracy licencjackiej i magisterskiej studentów MWSE

W miesiącach czerwiec/lipiec 2017 do egzaminu dylomowego w Małopolskiej Wyższej Szkole Ekonomicznej w Tarnowie przystąpiło oraz uzyskało pozytywną ocenę 289 studentów kierunków:  Zarządzanie, Pedagogika, Turystyka i Rekreacja oraz studiów podyplomowych.

W drugiej turze (wrześniowej) do obrony pracy licencjackiej i magisterskiej przystąpi jeszcze 90 studentów studiów I i II stopnia na kierunkach Zarządzanie, Turystyka i rekreacja oraz Pedagogika.  Z grupy tegorocznych absolwentów wyróżniono 52 osoby, które ukończyły zarówno studia I jak i II stopnia oraz 11 absolwentów studiów podyplomowych. Podczas uroczystej Promocji Absolwentów MWSE dnia 14 lipca 2017 roku te 63 osoby odbioą wyróżnienie oraz dyplom z rąk władz Uczelni.

 

Dodaj komentarz

Możesz użyć znaczników HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>