Menu

Za nami międzynarodowe dyskusje o ergonomii w MWSE

W dniach 9-11 maja 2017 r. w Tarnowie odbyło się XXX Międzynarodowe Seminarium Ergonomii pt. „Ergonomia i bezpieczeństwo pracy w całożyciowej aktywności człowieka”. Organizatorami Seminarium byli: Polskie Towarzystwo Ergonomiczne Oddział Poznański i Oddział Tarnowski, Politechnika Poznańska, Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie oraz Polska Akademia Nauk. Patronat nad Seminarium objęła Państwowa Inspekcja Pracy.

Przybyłych do Tarnowa gości powitali prof. dr hab. Leszek Pacholski – Przewodniczący Rady Programowej Międzynarodowych Seminariów Ergonomii, oraz prof. MWSE dr hab. Michał Woźniak – Rektor Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie.

W seminarium uczestniczyli przedstawiciele świata nauki i praktyki z wielu krajów: Japonii – Yushi Fujita-Prezes Międzynarodowego Stowarzyszenia Ergonomicznego, Indii, Sri Lanki, Niemiec, Francji (Sylvain Leduc – Prezes Federacji Europejskich Towarzystw Ergonomicznych), Węgier, Bułgarii, Słowenii, Wielkiej Brytanii oraz Polski. MWSE zaprosiła do udziału w seminarium dziewiętnastu studentów zagranicznych, przebywających w murach Uczelni w ramach Programu Erasmus+.

W sesjach anglojęzycznych wygłoszono ponad 20 referatów związanych z zagadnieniami ergonomii w zakresie m. in. projektowania wyrobów i procesów ich wytwarzania, projektowania przestrzeni dla osób z niepełnosprawnościami, świadomości ergonomicznej i doskonalenia środowiska pracy.

Przedmiotem wystąpień, w równolegle odbywających się sesjach polskojęzycznych, była tematyka dotycząca bezpieczeństwa pracy, ergonomii w budownictwie i architekturze, zdrowia psychicznego i fizycznego pracownika. Podczas seminarium zaprezentowano również wyniki badań obejmujące ocenę warunków pracy w różnych branżach.

110 uczestników Seminarium mogło zapoznać się z pracami młodych naukowców podczas sesji posterowej oraz wziąć udział w warsztatach dotyczących metody HOSHIN wykorzystywanej w celu zwiększenia produktywności lub wydajności linii produkcyjnej. Istotą tej metody jest zmniejszenie strat i zwiększenie zysków z prowadzonych procesów.

Dodatkową atrakcją zaproponowaną przez organizatorów było zwiedzanie Tarnowa oraz wyjazd do Zalipia.

Jubileuszowe XXX Międzynarodowe Seminarium Ergonomii przyczyniło się do nawiązania i pogłębienia współpracy pomiędzy ośrodkami naukowymi i organizacjami zajmującymi się problematyką ergonomii. Wymiana poglądów, prezentacje najnowszych wyników badań i ciekawych projektów, które miały miejsce w trakcie seminarium niewątpliwie przyniosą efekty w tworzeniu ergonomicznych warunków środowiska pracy.

Portal Miasto i Ludzie objął imprezę patronatem medialnym.

Więcej wiadomości w Magazynie Miasto i ludzie w Twoim kiosku

Dodaj komentarz

Możesz użyć znaczników HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>