Menu

Biała Niedziela z Centrum Zdrowia Tuchów w Karwodrzy

Dom Pomocy Społecznej w Karwodrzy, a także Środowiskowy Dom Samopomocy w tej miejscowości oraz tamtejsze Warsztaty Terapii Zajęciowej. Te placówki organizują 21 maja wspólnie z Centrum Zdrowia Tuchów cykl badań i porad medycznych, połączony ze spotkaniem integracyjnym.

Zakres planowanej diagnostyki jest dosyć szeroki. Osoby, które zdecydują się odwiedzić stanowiska medyczne będą mogły skontrolować ciśnienie i poziom cukru we krwi. Specjaliści przypominają, że zwłaszcza po 40. roku życia warto co najmniej raz w miesiącu zmierzyć ciśnienie. Zależy ono od siły, z jaką pracuje serce, ale też od napięcia i elastyczności tętnic oraz lepkości krwi. Ciśnienie skurczowe (tzw. górne) nie powinno być wyższe niż 139 mm Hg, a rozkurczowe (tzw. dolne) – niż 89 mm Hg. Oznaczanie poziomu cukru odgrywa podstawową rolę w diagnostyce cukrzycy, ale nie tylko. Badanie to powinny również regularnie wykonywać osoby zdrowe. Utrzymujący się przez dłuższy czas wysoki poziom cukru we krwi prowadzić może  do postępującego zniszczenia organów, przede wszystkim nerek, oczu, serca oraz naczyń krwionośnych i nerwów. Ponadto zaplanowano wykonywanie badań EKG serca.  Pozwala ono na ocenę rytmu i częstości pracy serca oraz umożliwia wykrycie uszkodzenia mięśnia sercowego u osób które przeszły zawał serca. Te badania będą interpretowane przez lek. med. Piotra Krzemińskiego. Natomiast lek. med. Jolanta Bednarz – Pawełek będzie wykonywać i interpretować badania USG jamy brzusznej, tarczycy i piersi . To nieinwazyjna, całkowicie bezbolesna metoda diagnostyczna,  pozwalająca na uzyskanie obrazu narządów i tkanek przy pomocy ultradźwięków.  Pozwala ona na ocenę kształtu, wielkości, położenia oraz struktury badanych organów wewnętrznych. Głównym celem badania jest diagnoza charakteru zmian chorobowych tych narządów.

Ponadto w programie badań profilaktycznych przewidziano także: świadczenia z zakresu rehabilitacji medycznej, sprawdzanie słuchu oraz badania spirometryczne. Te ostatnie pozwalają na wczesne wykrycie przewlekłej obturacyjnej choroby płuc. Szczególną rolę odgrywają też w diagnostyce i monitorowaniu efektów leczenia astmy. Spirometria jest także wykorzystywana w diagnostyce zaburzeń czynności układu oddechowego w chorobach ogólnoustrojowych.

Spodziewamy się, że w spotkaniu integracyjnym weźmie udział ponad 400 osób. Impreza jest adresowana do uczestników zajęć w poszczególnych placówkach, ich rodzin a także do mieszkańców. W miarę wolnych miejsc czekamy także na zgłoszenia osób z zewnątrz, zainteresowanych badaniami – mówi Sylwia Schabowska z DPS w Karwodrzy. Wcześniej jednak należy zatelefonować pod numer tel. 501 053 418, aby sprawdzić dostępność miejsc – dodaje.

Dodaj komentarz

Możesz użyć znaczników HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>