Menu

XXX miedzynarodowe seminarium ergonomiczne w Tarnowie

Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna oraz Polskie Towarzystwo Ergonomiczne i Politechnika Poznańska zapraszają na XXX Międzynarodowe Seminarium Ergonomii pt.: „Ergonomia i bezpieczeństwo pracy w całożyciowej aktywności człowieka”. Seminarium odbędzie się w dniach 9-11 maja 2017 roku w Hotelu Tarnovia, ul. Kościuszki 10 w Tarnowie.

Celem XXX Seminarium jest wymiana doświadczeń i prezentacja przez uczestników seminarium wyników własnych badań.

Zgłoszenie udziału w Seminarium następuje na podstawie przesłanego formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie http://www.iset.poznan.pl/zgloszenie.htm

Uczestnicy Seminarium mogą zaprezentować swoje osiągnięcia dydaktyczne, naukowe i wdrożeniowe podczas trwania obrad oraz zamieścić je w przygotowywanych publikacjach. Językami Seminarium są polski i angielski. Do druku będą akceptowane referaty w obu językach.

Streszczenia referatów i plakatów oraz referaty należy przesyłać drogą elektroniczną na adres: office@iset.poznan.pl

Sekretariat konferencji:

XXX Międzynarodowe Seminarium Ergonomii
Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Zarządzania
Strzelecka 11, 61-845 POZNAŃ, tel.: 61 665 33 77, e-mail: office@iset.poznan.pl

Szczegółowe informacje dotyczące Seminarium znajdują się na stronie: http://www.iset.poznan.pl.

Dodaj komentarz

Możesz użyć znaczników HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>