Menu

Przed nami VII Sympozjum Pedagogiczne w MWSE

Naukowe Koło Pedagogiczne „Paidagogos”, działające przy Małopolskiej Wyższej Szkole Ekonomicznej w Tarnowie zaprasza na VII Sympozjum Pedagogiczne pt.: „Dialog, współpraca, porozumienie w wychowaniu i edukacji”.

Sympozjum skierowane jest do nauczycieli, pedagogów, psychologów wychowawców, mediatorów, terapeutów rodziców i studentów oraz wszystkich osób zainteresowanych efektywnymi metodami nauczania i wychowania oraz alternatywnymi sposobami  rozwiązywania konfliktów  w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.

Spotkanie będzie okazją do wymiany doświadczeń pedagogicznych i wychowawczych osób pracujących z różnymi grupami odbiorców oraz integracji lokalnego środowiska wychowawców, pedagogów, mediatorów i studentów.

Sympozjum odbędzie się 16 marca 2017 roku, w godz. 10.00-14.00 w budynku dydaktycznym MWSE, ul. Waryńskiego 14, aula.

Tematyka sympozjum:
– Wartości mediacji w polskiej rzeczywistości
– Zaczarowani na M (mediacje)
– Wychowanie i edukacja współcześnie
– Prawa Człowieka – Prawa Dziecka
– Działania studentów a propagowanie idei korczakowskich
– Aktywizujące metody pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi
– Współczesny świat dziecka – otoczenie wspierające czy destrukcyjne
– Ochrona prawna nauczycieli jako funkcjonariuszy publicznych – nowe uregulowania
– Aktywne działania, wspieranie nowych inicjatyw – idea wolontariatu
 
Zapisy:
mgr Marta Falińska: marthaa4@wp.pl, tel. kom. 600 961 235
Joanna Zaklikiewicz: j.zaklikiewicz@interia.eu, tel. kom. 501 635 703
 
Program sympozjum
09.30-10.00 – Rejestracja uczestników Sympozjum
10.00-10.15 – Oficjalne otwarcie Sympozjum
10.15-10.20 – Program artystyczny w wykonaniu dzieci z Przedszkola Publicznego Nr 34 w Tarnowie
10.20 –10.30 – Program artystyczny w wykonaniu dzieci z Przedszkola Nr 8 „Pod Stokrotką” w Tarnowie (przygotowanie mgr Marta Falińska)
10.30-10.45 – Działania Naukowego Koła Pedagogicznego „Paidagogos” w ujęciu pedagogiki Janusza Korczaka
Monika Wajda, lic. Joanna Zaklikiewicz („Paidagogos”)
10.45-11.00 – Prawa człowieka a dydaktyka pedagogiczna
dr Dariusz Dąbek (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)
11.00-11.15 – Prawa człowieka w kontekście praw dziecka – rozwiązania konstytucyjne
adwokat Marcin Targosz (Targosz, Gajda Adwokaci s.c.)
11.15-11.30 – Ochrona nauczyciela na gruncie obowiązujących przepisów prawa
adwokat Piotr Ćwiertnia (Kancelaria Adwokacka – Kraków)
11.30-11.45 – Mądrość wychowania ukryta w przysłowiach ludowych
dr Barbara Klasińska (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
11.45-12.00 – „Dr Clown” Terapia śmiechem i zabawą w pracy z dzieckiem, w tym w trudnej sytuacji życiowej
mgr Magdalena Lis (Fundacja Dr Clown)
12.00-12.15 – PRZERWA KAWOWA
12.15-12.30 – Jak? Droga do porozumienia. Modele i praktyka
mgr Jerzy Śliwa (Małopolskie Centrum Mediacji)
12.30-12.45 – Mediacje szkolne – zarys problematyki
mgr Anna Duda (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Stowarzyszenie Mediatorzy Polscy w Rzeszowie)
12.45-13.00 – Edukacja etniczna w przedszkolu
mgr Rafał Fudala (Przedszkole Samorządowe nr 82 w Krakowie)
13.00-13.15 – Wykorzystanie elementów socjoterapii w codziennej pracy nauczyciela
mgr Paulina Koperna (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)
13.15-14.00 Uroczyste zakończenie sympozjum
 
Źródło: http://www.mwse.edu.pl/nauka/konferencje-i-seminaria

Dodaj komentarz

Możesz użyć znaczników HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>