Menu

Bal Studentów I roku w Małopolskiej Wyższej Szkołe Ekonomicznej

W sobotę 12 listopada br. 170 studentów, pracowników, absolwentów MWSE, wraz z osobami towarzyszącymi oraz studentów programu Erasmus+ bawiło się podczas tradycyjnego balu studentów I roku. Tegoroczny Bal Beana odbył się w Dworze Modrzewiowym Hotelu Cristal Park w Tarnowie-Mościcach. Przybyłych gości powitała Gabriela Januś, przewodnicząca Rady Uczelnianej Samorządu Studentów MWSE.

– Za organizację Balu, jak co roku odpowiedzialna była Rada Uczelniana Samorządu Studentów. Aktualnie jest to zespół 13 studentów, zarówno kierunku zarządzania, jak i pedagogiki, którzy z zaangażowaniem oraz pasją chcą realizować postulaty ujęte w statucie organizacji – powiedziała Gabriela Januś. – Bal nie doszedłby do skutku, gdyby nie ogromne wsparcie finansowe Kanclerz Uczelni, Pani Mgr Zofii Kozioł.

– Pani Kanclerz, serdecznie dziękujemy, że dzięki Pani wsparciu dziś bawimy się podczas XXII Balu Beana – podkreśliła Przewodnicząca Samorządu Studentów.

Gabriela Januś podziękowała także Działowi Promocji MWSE za pomoc w promocji balu.

– Pani mgr Beacie Topolskiej dziękujemy za oprawę graficzną, projekt plakatu i biletów. W szczególności  dziękujemy mgr Karolinie Chrabąszcz-Sarad, ponieważ wspiera nas w każdej sytuacji – powiedziała studentka.

W tym roku Rada Uczelniana Samorządu Studentów postarała się także o wsparcie finansowe z zewnątrz. Tegoroczny Bal wsparli:

  • Pan Tomasz Brzęk, właściciel firmy LILAK z siedzibą w Porąbce Iwkowskiej
  • Pan Stanisław  Brzęk, właściciel firmy AQUA-EKO, z siedzibą w Porąbce Iwkowskiej, Wojakowej.
  • Hotel Cristal Park Tarnów
  • Cukiernia Artystyczna Piotr Rydz.– Na koniec zwracam się do obecnych dziś studentów, a w szczególności tych z pierwszego roku, którzy rozpoczęli naukę w naszej Uczelni. Zachęcam Was do zaangażowania i aktywnego udziału w Radzie Uczelnianej Samorządu Studentów oraz w kołach naukowych. Poprzez te organizacje będziecie mieć możliwość już teraz kierować własne drogi na odpowiednie tory wiodące do celu. Nasza Uczelnia kształci najlepszych i wartościowych ludzi. My ze swojej strony oferujemy Wam nasze wsparcie – zwróciła się do studentów I roku przewodnicząca samorządu studentów.Oprawę muzyczną zapewniał DJ Luketus – Łukasz Chęciek, który zabawiał gości wymyślnymi konkursami. Zwycięzcy otrzymywali gadżety MWSE. Jak wynika z relacji, zarówno studenci, tak i  kadra bawili się wyśmienicie do późnych godzin nocnych.
  • Autorem fotorelacji jest Robert Plebanek. Pełna fotorelacja z Balu dostępna jest na FB MWSE.
  • Na koniec Gabriela Januś życzyła wszystkim szampańskiej zabawy oraz poprosiła o otwarcie balu Pana Rektora, dr hab. Michała Woźniaka, prof. MWSE oraz Dziekan dr Renatę Smoleń. Władze Uczelni dokonały uroczystego otwarcia Balu Beana 2016 przy lampce szampana.
  • Przewodnicząca RUSS Gabriela Januś podziękowała wszystkim firmom za zaangażowanie.

Dodaj komentarz

Możesz użyć znaczników HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>