Menu

Bezpłatne przejazdy autobusowe 1 LISTOPADA

Jak informuje Zarząd Dróg i Komunikacji w Tarnowie, 1 listopada zostaną uruchomione dodatkowe, specjalne linie autobusowe: C1, C2, C3, C4 i C5, które zawiozą pasażerów do cmentarzy w Krzyżu, w Mościcach i w Klikowej. Tego dnia każdy pasażer będzie mógł skorzystać z bezpłatnego przejazdu na trasie wszystkich miejskich linii autobusowych.

W dniu Wszystkich Świętych autobusy będą kursować według rozkładów jazdy na dni świąteczne. Wyjątkiem będzie linia nr 9 – na tej trasie wyznaczono dodatkowe kursy w przewidywanych okresach wzmożonego uchu pasażerskiego.

Zmiany-w-rozkladach-jazdy-MPK_mediumAutobusy oznaczone napisem „C1” kursować będą na trasie Szkotnik – Krzyska Cmentarz (ulicami: Al.Solidarności, Mickiewicza, Goldhammera, Sitki, Al.Matki Bożej Fatimskiej i Krzyską do cmentarza w Krzyżu). W drodze powrotnej kursy będą wykonywane przez ul.Krzyską, Al.M.B.Fatimskiej, Mickiewicza i Al.Solidarności. Pierwszy kurs z ul.Szkotnik wyznaczono o godz. 7:00, ostatni autobus z przystanku Krzyska – Cmentarz odjedzie o godz. 18.20. Częstotliwość kursów w godzinach przewidywanego największego ruchu pasażerskiego – co sześć minut, a w pozostałym czasie co 12 – 18 minut.

Kursy kolejnej linii specjalnej (C2) wyznaczono na trasie Sikorskiego –  Mościce Cmentarz. Wszystkie dodatkowe autobusy do cmentarza w Mościcach będą kursować z ul. Sikorskiego z przystanku obok przedszkola. Następnie po zawróceniu na rondzie Krakowska – Narutowicza trasa linii będzie przebiegać ulicami: Sikorskiego, Mościckiego, Kwiatkowskiego, Mościce, Czerwonych Klonów, Czerwoną, Sienkiewicza, Zaciszną do przystanku końcowego Czarna Droga – Cmentarz (w sąsiedztwie wejścia do cmentarza w Mościcach). W kierunku do cmentarza można będzie wsiadać do autobusów linii „C2” na wszystkich przystankach . W kierunku powrotnym do ul. Sikorskiego trasa linii C2 przebiega ulicami: Czarna Droga, Brzozowa, Czerwona, Czerwonych Klonów, Mościce, Kwiatkowskiego, Mościckiego, Sikorskiego. Na trasie autobusy również będą się zatrzymywać na wszystkich przystankach. Pierwszy autobus z ul.Sikorskiego odjedzie o godz. 7.00, ostatni autobus z przystanku Czarna Droga – Cmentarz odjedzie o godz. 18.32.

Dodatkowe autobusy do cmentarza w Klikowej – oznaczone C3 – będą kursowały z Os. Jasna II ulicami: Wojska Polskiego, Starodąbrowską, Słoneczną, Al.M.B.Fatimskiej Mickiewicza, Al.Solidarności i Klikowską (powrót tą samą trasą). Rozkład jazdy linii C3 przewiduje wykonanie 18 kursów w obydwu kierunkach, od godz. 8:23 z Os. Jasna II do 17:23 z Klikowej.

Linia okolicznościowa C4 zawiezie pasażerów z pętli na Al. Jana Pawła II do przystanku Krzyska Cmentarz. Dodatkowy autobus do cmentarza w Krzyżu będzie kursował ulicami: Słoneczną, Al. M. B. Fatimskiej oraz ul. Krzyską (powrót tą samą trasą). Rozkład jazdy linii C4 przewiduje wykonanie 12 kursów w obydwu kierunkach, od 8:40 z Os. Jasna II do 17:07 z Krzyskiej.

Kursy z przystanku „Al. Jana Pawła II” do cmentarza w Klikowej oznaczono jako C5. Specjalne  autobusy do cmentarza w Klikowej będą kursowały z pętli na al. Jana Pawła przez ul. Słoneczną, Al.M.B.Fatimskiej, Mickiewicza,  Al. Solidarności i Klikowską (powrót tą samą trasą). Rozkład jazdy linii C5 przewiduje wykonanie 13 kursów w obydwu kierunkach, od 8:38 z Al. Jana Pawła II do 15:38 z Klikowej

Ze względu na zmianę organizacji ruchu, na liniach 6, 12, 14, 206 i 224 będą zmienione trasy przejazdu. Linie nr 6 i 206  w kierunku Krzyża będą kursować ulicami Al. Matki Bożej Fatimskiej, Nowodąbrowską i Jaracza (pomijając przejazd ulicą Krzyska na odcinku od Al.M.B.Fatimskiej do ul Jaracza). Trasy powrotne tych linii pozostają bez zmian. Linia nr „12” w kursach wykonywanych do Mościc autobusy będą kursować przez ul.Norwida i Sienkiewicza z pominięciem ulicy Zacisznej, w kierunku z Mościc na ul. Ablewicza trasa linii „12” nie ulega zmianie.

Linia nr „14” z Os. Zbylitowska Góra w kierunku Mościc i Os.Jasna II będzie kursować przez ul.Norwida i Sienkiewicza z pominięciem ulicy Zacisznej. W kierunku z Os.Jasna II na Os.Zbylitowska Góra trasa linii „14” nie ulega zmianie.

Linia nr „224” z Mościc w kierunku Zbylitowskiej Góry i Zgłobic w związku ze zmianą organizacji ruchu, będzie kursować ulicą Sienkiewicza i Zbylitowską z pominięciem przejazdu ulicami Zaciszną i Czarna Droga, trasa w kierunku Mościc nie ulega zmianie.

Szczegółowe rozkłady autobusów specjalnych poniżej. Przebiegi tras linii C1, C2, C3, C4 i C5 oraz pełne rozkłady jazdy tych linii dostępne są również na stronie www.komunikacja.tarnow.pl

Odjazdy linii C1 z ul. Szkotnik: 07:00 07:18   07:36   07:54   08:12   08:24   08:36   08:48   09:00   09:12   09:24   09:36            09:48   10:00   10:06   10:12   10:18   10:24   10:30   10:36   10:42   10:48   10:54   11:00   11:06   11:12   11:18            11:24   11:30   11:36   11:42   11:48   11:54   12:00   12:06   12:12   12:18   12:24   12:30   12:36   12:42   12:48            12:54   13:00   13:06   13:12   13:18   13:24   13:30   13:36   13:42   13:48   13:54   14:00   14:06   14:12   14:18            14:24   14:30   14:36   14:42   14:48   14:54   15:00   15:06   15:12   15:18   15:24   15:30   15:36   15:42   15:54            16:06   16:18   16:30   16:42   16:54   17:06   17:18   17:30   17:45   18:00

Odjazdy linii C1 z przystanku Krzyska Cmentarz: 07:20 07:38         07:56   08:14   08:32   08:44   08:56   09:08   09:20            09:32   09:44   09:56   10:08   10:20   10:26   10:32   10:38   10:44   10:50   10:56   11:02   11:08   11:14   11:20            11:26   11:32   11:38   11:44   11:50   11:56   12:02   12:08   12:14   12:20   12:26   12:32   12:38   12:44   12:50            12:56   13:02   13:08   13:14   13:20   13:26   13:32   13:38   13:44   13:50   13:56   14:02   14:08   14:14   14:20            14:26   14:32   14:38   14:44   14:50   14:56   15:02   15:08   15:14   15:20   15:26   15:32   15:38   15:44   15:50            15:56   16:02   16:14   16:26   16:38   16:50   17:02   17:14   17:26   17:38   17:50   18:05   18:20

Odjazdy linii C2 z ul.Sikorskiego: 07:00         07:18   07:36   07:54   08:06   08:18   08:30   08:42   08:54   09:06   09:18            09:30   09:42   09:54   10:06   10:18   10:30   10:36   10:42   10:48   10:54   11:00   11:06   11:12   11:18   11:24            11:30   11:36   11:42   11:48   11:54   12:00   12:06   12:12   12:18   12:24   12:30   12:36   12:42   12:48   12:54            13:00   13:06   13:12   13:18   13:24   13:30   13:36   13:42   13:48   13:54   14:00   14:06   14:12   14:18   14:24            14:30   14:36   14:42   14:48   14:54   15:00   15:06   15:12   15:18   15:24   15:30   15:36   15:42   15:54   16:06            16:18   16:30   16:42   16:54   17:06   17:24   17:42   18:00

Odjazdy linii C2 z przystanku Czarna Droga – Cmentarz: 07:26       07:44   08:02   08:20   08:38   08:50   09:02   09:14            09:26   09:38   09:50   10:02   10:14   10:26   10:38   10:50   10:56   11:02   11:08   11:14   11:20   11:26   11:32            11:38   11:44   11:50   11:56   12:02   12:08   12:14   12:20   12:26   12:32   12:38   12:44   12:50   12:56   13:02            13:08   13:14   13:20   13:26   13:32   13:38   13:44   13:50   13:56   14:02   14:08   14:14   14:20   14:26   14:32            14:38   14:44   14:50   14:56   15:02   15:08   15:14   15:20   15:26   15:32   15:38   15:44   15:50   15:56   16:02            16:08   16:20   16:32   16:44   16:56   17:08   17:20   17:38   17:56   18:14   18:32

Odjazdy linii C3 z Os. Jasna II: 08:23 08:53   09:28   09:53   10:23   10:53   11:28   11:53   12:23   12:53   13:28   13:53            14:23   14:53   15:23   15:53   16:28   16:53

Odjazdy linii C3 z przystanku Klikowa – Cmentarz: 08:53     09:23   09:53   10:23   10:53   11:23   11:53   12:23   12:53            13:18   13:53   14:23   14:53   15:23   15:53   16:18   16:53

Odjazdy linii C4 z przystanku Al.Jana Pawła II – Os.Westerplatte: 08:40    09:20   10:20   11:00   11:40   12:20   13:00            13:40   14:40   15:20   16:05   16:50

 Odjazdy linii C4 z przystanku Krzyska – Cmentarz: 08:57    09:37   10:37   11:17   11:57   12:37   13:17   13:57   14:57            15:37   16:27   17:07

Odjazdy linii C5 z przystanku Al. Jana Pawła II – Os. Westerplatte: 08:38  09:08   09:38   10:38   11:08   11:38   12:08            12:38   13:08   13:38   14:08   14:38   15:08

Odjazdy linii C5 z przystanku Klikowa – Cmentarz: 09:08     09:38   10:08   11:08   11:38   12:08   12:38   13:08   13:38            14:08   14:38   15:08   15:38

Dodaj komentarz

Możesz użyć znaczników HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>