Menu

MWSE zainaugurowała nowy rok akademicki już po raz dwudziesty drugi

W piątek 30 września 2016 roku odbyła się uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2016/2017 w Małopolskiej Wyższej Szkole Ekonomicznej w Tarnowie. Podczas uroczystości odbyła się Immatrykulacja studentów I roku, w tym studentów, którzy studiują w MWSE w ramach programu Erasmus+.

Przybyłych gości powitał Jego Magnificencja Rektor MWSE dr hab. Michał Woźniak, prof. MWSE oraz mgr Zofia Kozioł, Kanclerz MWSE. W swoim wystąpieniu Pan Rektor, zgodnie z tradycją,  poinformował społeczność akademicką o dokonaniach minionego roku oraz o planach na przyszłość.

Pan Rektor podkreślił, iż Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie wkracza w nowy rok akademicki dobrze przygotowana do czekających ją zadań, czego potwierdzeniem jest uzyskanie w semestrze letnim bieżącego roku pozytywnej oceny wydanej przez Polską Komisję Akredytacyjną na kierunku Turystyka i Rekreacja. Uczelnia stara się  umiejętnie wiązać teorię z praktyką między innymi poprzez angażowanie do pracy wybitnych praktyków.

MWSE prowadzi studia na dwóch wydziałach, czterech kierunkach: zarządzanie, Finanse i rachunkowość, Pedagogika oraz Turystyka i rekreacja. W ramach prowadzonych kierunków studiów Uczelnia oferuje studentom 19 specjalności. Na przestrzeni 22 lat działalności Uczelni wypromowano ponad 13 000 absolwentów, w tym 4 200 magistrów. W roku akademickim 2015/2016 studia rozpoczęło i kontynuowało ponad 1000 studentów. W bieżącym roku akademickim mury Uczelni opuściło 486 absolwentów, w tym 335 magistrów.

Uczelnia rozwija się pod względem naukowym. Dzięki zaangażowaniu pracowników zorganizowano w ostatnich miesiącach trzy konferencje naukowe, wiele sympozjów naukowych, warsztatów, wykładów otwartych. Rozwija się także działalność wydawnicza. Ważnym czynnikiem w działalności Uczelni jest biblioteka. Zbiory Uczelni są systematycznie wzbogacane. Duży nacisk kładziony jest na rozwijanie współpracy międzynarodowej. Biuro Współpracy z Zagranicą realizuje program Erasmus+ oraz program PO WER. W ramach programu Erasmus+ Uczelnia współpracuje 45 ośrodkami zagranicznymi, m.in. z Portugalii, Hiszpanii, Turcji, Grecji, Chorwacji. W ramach tzw. sieci uczelni partnerskich MWSE polecana jest jako partner przez jedną uczelnię innej, przez co przyczynia się do wyższej jakości oferowanych usług po obu stronach partnerstwa.

Pan Prof. MWSE, dr hab. Michał Woźniak, Rektor MWSE zwrócił się także do studentów słowami:

„Drodzy Studenci, Koleżanki i Koledzy

Wybierając studia w Małopolskiej Wyższej Szkole Ekonomicznej w Tarnowie dokonaliście ważnego, odpowiedzialnego wyboru. Wierzę głęboko, że powzięta przez Was decyzja jest właściwa a podjęte studia spełnią Wasze oczekiwania oraz stworzą szansę na dobry start życiowy, a także przyczynią się do awansu nie tylko zawodowego i społecznego, ale przede wszystkim do awansu finansowego. Życzę Wam satysfakcji ze zdobytej wiedzy, umożliwiającej podjęcie pracy zawodowej  zaspokajającej Wasze indywidualne ambicje i potrzeby”.

W imieniu studentów głos zabrała Przewodnicząca Samorządu Studentów MWSE Gabriela Januś: „Pragnę  szczególnie gorąco powitać koleżanki i kolegów, którzy w tym roku rozpoczną swoją przygodę z Uczelnią. Serdecznie wam gratuluje i zapewniam, że MWSE to doskonały wybór. Nasza Uczelnia kształci nie tylko najlepszych, ale także wartościowych ludzi . Nie da się ukryć, że czeka Was wiele lat wytężonej pracy. Jednak mogę Was zapewnić, że wysiłkowi temu towarzyszyć będzie przyjazne grono profesorów, wykładowców, pracowników i studentów. Wszystkie te osoby czynią Naszą Uczelnię miejscem, gdzie panuje niezwykła atmosfera, pełna szacunku i zrozumienia.

Wierzę, że wiedza uzyskana podczas kolejnych lat studiowania pozwoli Wam w znaczący sposób podnieść kwalifikacje zawodowe, a po ukończeniu wybranego kierunku spełniać się w pracy zawodowej. (…) Na zakończenie pragnę przytoczyć słowa Adama Mickiewicza: „Wiedzę możemy zdobywać od innych, ale mądrości musimy nauczyć się sami”. A tak więc koleżanki i koledzy – do dzieła!”.

Tegoroczny wykład inauguracyjny wygłosił prof. Jan Rajmund Paśko, Kierownik Katedry Nauk o Wychowaniu MWSE pt.: „Czy szkoła jest potrzebna?”.

Dodaj komentarz

Możesz użyć znaczników HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>