Menu

Powiatowe obchody Święta Policji na Powiślu Dąbrowskim

Trochę wcześniej niż zwykle odbyły się w tym roku Powiatowe Obchody Święta Policji w Dąbrowie Tarnowskiej. Ma to związek z rozpoczynającymi się niedługo Światowymi Dniami Młodzieży. Tym razem uroczystość zorganizowana przez Komendanta Powiatowego Policji w Dąbrowie Tarnowskiej odbyła się w dniu 19 lipca br. w budynku Ośrodka Spotkania Kultur w Dąbrowie Tarnowskiej. Tegoroczne obchody Święta Policji zbiegły się z obchodami 97-rocznicy powstania Policji Państwowej, która została powołana ustawą Sejmu II Rzeczypospolitej z dnia 24 lipca 1919 roku. Na pamiątkę tego wydarzenia współczesna Policja obchodzi swoje święto właśnie w tym dniu.

Tradycyjnie w tym dniu zostały wręczone mianowania policjantów Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej na wyższe stopnie policyjne.

W uroczystości udział wzięli m.in.: insp. Robert Strzelecki – Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie, ks. prof. dr hab. Stanisław Sojka – Diecezjalny Duszpasterz Policji, Marek Kopia – Wicestarosta Dąbrowski, Krzysztof Kaczmarski – Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej, Andrzej Gorzkowicz – Burmistrz Miasta i Gminy Szczucin, Bolesław Łączyński – Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego, Krystyna Świętek – Wójt Gminy Gręboszów, Witold Morawiec – Wójt Gminy Olesno, Krzysztof Olearczyk – Wójt Gminy Bolesław, Marek Lupa – Wójt Gminy Radgoszcz, Jacek Sarat – Przewodniczący Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej, Agnieszka Beker – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Szczucinie, Stanisław Początek – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej, bryg. Robert Kłósek – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej, mjr. Łukasz Olenicz – Komendant Placówki Straży Granicznej w Tarnowie, ppłk. Zbigniew Skurnowicz – Komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień w Tarnowie, Katarzyna Bochenek-Kolano – Kierownik Zespołu ds. Historii Drogownictwa GDDKiA, Jan Kiljan – Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej, Jarosław Boryczka – Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu, Paweł Chojnowski – Dyrektor Dąbrowskiego Domu Kultury, Stanisław Krawiec – Dyrektor Centrum Polonii-Ośrodka Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu, insp. w st. spocz. Bogdan Tabiś – wieloletni Komendant Powiatowy Policji w Dąbrowie Tarnowskiej, Wiesław Tokarz – Prezes Zarządu Koła nr 10 Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów MSW w Dąbrowie Tarnowskiej, rodziny policjantów i pracowników Policji oraz wielu innych zaproszonych gości. Podczas ceremonii minutą ciszy uczczono pamięć zmarłego niedawno policjanta dąbrowskiej Komendy ś.p. podinsp. Marka Węgla.

W tym roku awanse na wyższe stopnie służbowe otrzymali policjanci:

 • IMG_0395na stopień nadkomisarza Policji:
  • kom. Tomasz Minor
 • na stopień komisarza Policji:
  • podkom. Jarosław Kmieć
 • na stopień aspiranta sztabowego Policji:
  • st. asp. Grzegorz Kostrzewa
 • na stopień starszego aspiranta Policji:asp. Jarosław Czupryna asp. Łukasz Sikorskiasp. Piotr Motyka
  • IMG_0365asp. Jarosław Kupiec
  • asp. Paweł Kantor
  • asp. Tomasz Wężowicz
 • na stopień aspiranta Policji:mł. asp. Łukasz Kot
  • mł. asp. Artur Gnat
 • na stopień młodszego aspiranta Policji:sierż. szt. Jerzy Mrówkasierż. szt. Marcin Reichert
  • sierż. szt. Mateusz Cygan
 • na stopień sierżanta sztabowego Policji: 
  • st. sierż. Paweł Stankiewicz
 • na stopień starszego sierżanta Policji:sierż. Sebastian Kłęk
  • sierż. Tomasz Banaś
 • na stopień sierżanta Policjist. post. Jadwiga Schab-Dudast. post Krystian Białasst. post. Mateusz Strugaczst. post. Arkadiusz Zieliński
  • st. post. Mariusz Wajda
  • st. post. Marcin Blicharz
  • st. post. Piotr Niemstak
  • st. post. Michał Tyka
 • na stopień starszego posterunkowego PolicjiDowódcą uroczystości był podkom. Witold Łopata –Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego wraz z pomagającym mu podinsp. Mirosławem Zielińskim Zastępcą Naczelnika Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego tutejszej Komendy. Funkcję lektora pełnił natomiast podkom. Krzysztof Lechowicz oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej. Gratulacje i życzenia dla funkcjonariuszy i pracowników Policji w dniu ich święta złożyli również, Marek Kopia – Wicestarosta Dąbrowski, Krzysztof Kaczmarski – Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej, Andrzej Gorzkowicz – Burmistrz Miasta i Gminy Szczucin, Bolesław Łączyński – Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego, ks. prof. dr hab. Stanisław Sojka – Diecezjalny Duszpasterz Policji, Marcin Lizak reprezentujący Posła Na Sejm RP Wiesława Krajewskiego oraz insp. Robert Strzelecki – Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie. Natomiast w imieniu mianowanych na wyższe stopnie policyjne podziękowanie złożył kom. Jarosław Kmieć.
 • Po zakończeniu ceremonii uczestnicy uroczystości mieli okazję zapoznać się z historią Ośrodka Spotkania Kultur.
 • Przybyłych na uroczystość przywitał insp. Andrzej Kupiec – Komendant Powiatowy Policji w Dąbrowie Tarnowskiej, który złożył również życzenia policjantom i pracownikom Policji, a także ich rodzinom. Podziękował także władzom samorządu powiatowego i samorządów gminnych za współpracę i wspieranie wielu inicjatyw na rzecz bezpieczeństwa publicznego.
 • post. Damian Ostręga

Dodaj komentarz

Możesz użyć znaczników HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>