Menu

Ruszyła BIBLIOGRAFIA MAŁOPOLSKI

Miejska Biblioteka Publiczna w Tarnowie udostępniła prowadzoną od 1997 roku bazę „Bibliografia miasta Tarnowa” na utworzonym przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Krakowie portalu: bibliografia.malopolska.pl. Dzięki niemu można w wygodny sposób śledzić piśmiennictwo o Tarnowie i Małopolsce oraz korzystać ze zgromadzonych w jednej bazie zasobów bibliograficznych całej Małopolski.

 bibliografia-malopolski-logo-03

Bibliografia Małopolski powstała w wyniku połączenia baz lokalnych tworzonych w 24 bibliotekach publicznych województwa małopolskiego z bazą o takiej samej nazwie powstającą w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie. Obecnie Bibliografia Małopolski liczy ponad 250 tys. opisów dokumentów – w przeważającej większości wydanych po 2000 roku – i stale się powiększa. Codziennie bibliografowie z bibliotek publicznych woj. małopolskiego, w tym z Centrum Wiedzy o Tarnowie i regionie tarnowskiej MBP wprowadzają do bazy nowe dane.

 

Dla zobrazowania różnorodności i wielości informacji gromadzonych w Bibliografii Małopolski wystarczy powiedzieć, że bibliografia dokumentuje prace autorstwa ok. 35 tys. uczonych, pisarzy, dziennikarzy i publicystów, które informują o 30 tys. osób związanych z regionem, 13,5 tys. instytucji, ponad 7 tys. imprez organizowanych w województwie małopolskim oraz 2,6 tys. miejscowościach i innych jednostkach geograficznych województwa.

Bibliografia Małopolski – to baza zawierająca wykaz piśmiennictwa poświęconego Małopolsce w dwojakim znaczeniu: powstałemu w 1999 r. województwu małopolskiemu oraz określanemu tą nazwą regionowi historyczno-geograficznemu. Baza informuje o piśmiennictwie naukowym, popularnonaukowym, informacyjnym i publicystycznym prezentującym wszystkie dziedziny życia publicznego Małopolski: naukę, kulturę, oświatę, dzieje polityczne, gospodarcze, społeczne i duchowe. Znajdziemy tu informacje o monografiach dotyczących poszczególnych okręgów, miast, wsi i parafii województwa, małopolskich seriach wydawniczych, wydawnictwach źródłowych, przewodnikach turystycznych, mapach, księgach jubileuszowych, katalogach zbiorów bibliotecznych, biografiach, pamiętnikach i wspomnieniach osób związanych z Tarnowem, Krakowem i regionem, monografiach szkół i instytucji oświatowych, muzeach i ich zbiorach, wydawnictwach towarzystw regionalnych, wybranych utworach literatury pięknej i krytycznoliterackiej, zbiorach pieśni i przyśpiewek, tekstach literackich autorów, którzy są związani z regionem poprzez treść swoich utworów.

Bibliografia jest unikatowym źródłem informującym o zawartości prasy lokalnej, sublokalnej i środowiskowej. Zawiera opisy artykułów publikowanych w kilkuset czasopismach wydawanych przez samorządy terytorialne, instytucje kultury i oświaty, podmioty gospodarcze, parafie, stowarzyszenia, fundacje etc. Również tylko w tej bibliografii znajdziemy informację o tzw. dokumentach życia społecznego, czyli drukach o charakterze informacyjnym, dokumentacyjnym, reklamowym, stanowiących wierne zwierciadło lokalnej rzeczywistości.

Więcej wiadomości w Tygodniku Miasto i Ludzie w Twoim Kiosku

jedynka

Dodaj komentarz

Możesz użyć znaczników HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>