Menu

Szkoły powiatu brzeskiego zapraszają gimnazjalistów

Szkoły powiatu brzeskiego chętnie wybierają uczniowie nie tylko z terenu tego powiatu, ale również z tarnowskiego i bocheńskiego. Wszystko za sprawą bardzo dobrej oferty edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych.

“W naszych szkołach zawodowych jest sporo ciekawych propozycji. Oferujemy kandydatom kierunki nauczania, które dają rzetelne wykształcenie. Pozwalają zdobyć odpowiednie kwalifikacje, dobrze zdać egzaminy zawodowe i maturę. Dzięki temu absolwenci naszych szkół mają potem dużą szansę na znalezienie dobrej pracy. Nie proponujemy wirtualnych kierunków, takich, które nie są poszukiwane, a absolwenci mają potem problem z odnalezieniem się na rynku pracy.

W szkołach powiatowych oferujemy uczniom całą masę zajęć, gdzie mogą zdobyć dodatkowe kompetencje. Zajęcia te odbywają się całkiem za darmo. W ramach projektów ze środków unijnych, uczniowie naszych szkół wyjeżdżają na staże zagraniczne i krajowe. To wszystko tworzy bardzo ciekawą ofertę naszych szkół,która daje naszym absolwentom możliwość poznania świata i osobistego rozwoju przed wyborem dobrej, publicznej uczelni” – zachęca starosta brzeski Andrzej Potępa.

“Każdego roku w naszych szkołach wprowadzane są nowości” – mówi Janina Motak, dyrektor Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Brzesku.

“Staramy się dostosowywać naszą ofertę edukacyjną do rynku pracy i współpracować z pracodawcami.Organizujemy staże i praktyki na terenie całego kraju, a także za granicą. Pozyskujemy środki unijne w ramach programu Erasmus+. W tym roku złożyliśmy pięć takich wniosków, a nasi uczniowie wyjadą na staże zawodowe do Hiszpanii, Niemiec, Wielkiej Brytanii i Austrii. Wartością dodaną naszych szkół jest praktyczne nauczanie zawodu. W przyszłym roku szkolnym chcemy wprowadzić tzw. nauczanie dualne. Jest ono oparte na ścisłej współpracy z pracodawcami tak, aby zajęcia praktyczne przez cały rok odbywały się w zakładach pracy.

Natomiast w liceach ogólnokształcących proponujemy uczniom cały zestaw dodatkowych przedmiotów, które potem pomogą im w edukacji na studiach wyższych, na przykład  biomatematyka, rysunek techniczny, ratownictwo medyczne, a także dziennikarstwo i media. Jakość pracy naszych szkół i osiągane przez nie wyniki są na bardzo wysokim poziomie.

Ważnym aspektem jest także atmosfera w szkołach. Chcemy, aby nasze szkoły były przyjazne uczniom i aby czuli się oni szanowani i akceptowani. Jednocześnie stawiamy im wysokie wymagania w zakresie dydaktyki i wychowania”.

Zachęcamy do obejrzenia spotu promującego szkoły powiatu brzeskiego:

Więcej informacji na temat szkół w powiecie brzeskim znajdziecie w jutrzejszym wydaniu Tygodnika Miasto i Ludzie.

Dodaj komentarz

Możesz użyć znaczników HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>