Menu

Gmina Ryglice ma Lokalny Program Rewitalizacji

Gmina Ryglice ma Lokalny Program Rewitalizacji. To dokument konieczny do starań o unijne wsparcie na zrealizowanie inwestycji, na które nie stać gminnego budżetu.

fot_rygliceW Lubczy zakłada on przebudowę ochronki i zagospodarowanie terenu wokół niej, budowę sali gimnastycznej, rozbiórkę budynku dawnego GS-u i adaptację poklasztornego, a także regulację „Wolanki”. Natomiast w Ryglicach zaplanowano uporządkowanie terenu wokół przedszkola i przebudowę ogrodzenia cmentarza. W programie znalazły się również remonty kościołów w Lubczy i Ryglicach oraz dwie inwestycje z przeznaczeniem dla seniorów.

Szacunkowe koszty realizacji tych planów to około 30 milionów złotych.

– Budynki wytypowane do rewitalizacji są w złym stanie i koniecznie trzeba w nie zainwestować – mówi burmistrz Bernard Karasiewicz. – W planie wskazaliśmy także inne inwestycje, jak choćby sala sportowa przy szkole podstawowej w Lubczy. Ich realizacja w oparciu wyłącznie o budżet samorządu byłaby niezwykle trudna, dlatego musimy być gotowi, gdy pojawi się możliwość skorzystania z pieniędzy zewnętrznych.

Budynek starej ochronki w Lubczy miałby być przeznaczony na działalność gospodarczą (parter); na piętrze powstałyby mieszkania. W planie jest też parking i zajezdnia dla autobusów. Rzeka „Wolanka” w Lubczy ma się doczekać regulacji. Jej brzegi zostałyby wzmocnione, most wyremontowany, a dodatkowo wybudowano by kładkę. W miejsce budynków po GS-ie, które są planowane do wyburzenia, powstałby zielony plac targowy i bulwar z terenami rekreacyjnymi, w tym placami zabaw dla dzieci oraz siłownią zewnętrzną. Zespół Szkół w Lubczy wzbogaciłby się o salę gimnastyczną pasywną (koszt szacuje się na ponad 2 miliony złotych), poszerzono by także drogę dojazdową do placówki. Znajdujący się w sąsiedztwie budynek poklasztorny, po remoncie, zostałby przeznaczony na cele oświatowe.

Przestrzeń wokół przedszkola w Ryglicach zostałaby zmodernizowana, w sąsiedztwie powstałby bezpieczny chodnik. Planowana jest też przebudowa ogrodzenia wokół znajdującego się nieopodal cmentarza.

Wśród obiektów objętych planem znalazły się dwa kościoły. W Lubczy planowana jest wymiana posadzek, w Ryglicach – odnowienie witraży bocznych oraz utwardzenie parkingu.

W programie zapisano też dwie inwestycje skierowane do seniorów. W partnerstwie publiczno-prywatnym (gmina i inwestor prywatny), w Ryglicach miałoby powstać centrum zdrowia, opieki i rehabilitacji „Słoneczne wzgórze”. W Bistuszowej natomiast planowany jest nowoczesny dom pomocy społecznej, który powstałby jako inwestycja prywatna.

– To że te zadania znalazły się w planie, nie oznacza, niestety, że wszystkie one zostaną zrealizowane do 2020 roku – mówi burmistrz Karasiewicz. – Wybór inwestycji i kolejność prac będzie zależała od tego, na co uda się nam otrzymać dofinansowanie.

Dodaj komentarz

Możesz użyć znaczników HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>