Menu

Wykłady otwarte „Spotkania z Nauką” w MWSE

 Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna zaprasza na cykl wykładów otwartych prof. MWSE, dr hab. Władysława Błasiaka zatytułowany „Spotkania z Nauką”.

Celem wykładów jest popularyzacja nauki wśród mieszkańców Tarnowa, przede wszystkim wśród studentów oraz uczniów szkół średnich

Profesor Władysław Błasiak  jest autorem licznych publikacji z zakresu dydaktyki fizyki oraz teorii nauczania, a także programów nauczania oraz podręczników szkolnych.

Pierwszy wykład „Oczy. Zwierciadła umysłu. Czy te oczy mogą kłamać?”, odbędzie się 4 grudnia 2015 r. o godz.14.00 w budynku MWSE przy ul. Waryńskiego 14, sala nr 19.

Oczy są zwierciadłem duszy, wysuniętą na zewnątrz ciała częścią mózgu, która pozwala odbierać najwięcej bodźców z otoczenia. Dla życia człowieka, a także dla naszej edukacji, oczy mają fundamentalne znaczenie. W trakcie wykładu zostanie przedstawiony współczesny pogląd na niezwykłą ewolucję oczu człowieka. Czy to naprawdę możliwe, aby tak skomplikowany narząd, jakim jest ludzkie oko mógł powstać z martwej materii? Czy w świecie żywych istot istnieją inne oczy? Jakie są ich zalety i wady? Na wykładzie zostaną zaprezentowane oryginalne, autorskie nagrania filmowe z najnowszych eksperymentów eye-trackingowych, ilustrujące pracę oczu człowieka w trakcie intensywnej pracy mózgu.

Kolejne wykłady z cyklu „Spotkania z Nauką”:

11.03.2016 r. – „Tęcza. Od mitów do zrozumienia” (godz. 14.00 w budynku MWSE przy ul. Waryńskiego 14, sala nr 19)

Tęcza jest symbolem nadziei. Na wykładzie zostanie podjęta próba historycznego przedstawienia kolejnych etapów rozumienia zjawiska tęczy, poczynając od czasów biblijnych. Rozpoczniemy od IX Księgi Rodzaju, a zakończymy na wynikach symulacji komputerowych. Bazując na elementarnych, szkolnych prawach przyrody, pokażemy, w jaki sposób pozwalają one wyjaśnić zjawisko tęczy. Na zakończenie zaproponujemy dyskusję na temat tego, co to znaczy rozumieć świat oraz na temat roli piękna oraz rozumu w poznawaniu przyrody. Dokonamy także krytycznej analizy merytorycznej wybranych wierszy B. Leśmiana, C. Miłosza, C.K. Norwida i kilku innych wybitnych poetów oraz ocenimy prawdziwość wybranych przysłów ludowych o tęczy.

22.04.2016 r. – „Wszystkie drogi prowadzą do Słońca”

Słońce, nasza najbliższa gwiazda, jest źródłem życia na Ziemi. W trakcie wykładu przedstawiona zostanie historia Słońca oraz jego przewidywane, dalsze losy. Przypomnimy jeden z najpiękniejszych eksperymentów w historii ludzkości z II wieku przed naszą erą, w którym promienie Słońca pomogły homo sapiens wyznaczyć rozmiary Ziemi. Pokażemy, że tęcza na niebie jest obrazem Słońca. Zostanie także zaprezentowana autorska seria popularnonaukowych opowiadań dotyczących Słońca, o następujących tytułach: Kosmiczna karuzela. Słońce na szkolnym boisku. Słońce na linie. Moc Słońca. Słońce i woda. O mocy Słońca i mocy człowieka. Autostrada fotonów. Ile waży cień. Apetyt na energię słoneczną. Krótka historia Słońca.

13.05.2016 r.  – „Krótki kurs przewidywania przyszłości”      

Umiejętność przewidywania przyszłości uważana jest za atrybut boskości. Czy jest ona dostępna jedynie bogom oraz prorokom? Czy człowiek potrafi przewidzieć przyszłość? Czy jest tak, że nasze losy są zaprogramowane? Czy wiadomo, co z nami będzie? Jak narodził się determinizm? Co to jest indeterminizm? Jak objawia się deterministyczny chaos? Na wykładzie zostanie podana, w sposób elementarny, idea przewidywania przyszłości obiektów materialnych. Zostaną zaprezentowane przykłady spektakularnych sukcesów nauki, ilustrujące jej wielką moc, związaną z przewidywaniem. Pokażemy ekscytujący eksperyment ilustrujący deterministyczny chaos.

Ze względów organizacyjnych bardzo prosimy o zgłoszenie udziału osób zainteresowanych proponowanymi tematami wykładów, telefonicznie pod numer 14 65 65 565 do dnia 27 listopada 2015 r.

Dodaj komentarz

Możesz użyć znaczników HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>