Menu

Ogólnopolska Inauguracja Roku Akademickiego 2015/2016

W Centrum Sztuki Mościce po raz pierwszy odbyła się Ogólnopolska Inauguracja nowego roku akademickiego Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Inicjatorem i organizatorem tego przedsięwzięcia był Zarząd i Rada Słuchaczy UTW przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie. Patronat medialny objęło Stowarzyszenie „MANKO” oraz   czasopismo „ Głos Seniora”.

Sala teatralna CSM wypełniona do ostatniego miejsca. Wśród licznie zaproszonych Gości byli: Minister Pracy i Polityki Społecznej- Władysław Kosiniak- Kamysz, posłowie na Sejm RP – Urszula Augustyn, Elżbieta Achinger, Robert Wardzała, w-ce Marszałek Województwa Małopolskiego – Stanisław Sorys, w-ce Kurator Oświaty w Krakowie Grzegorz Baran, prezydent Miasta Tarnowa Roman Ciepiela, rektor PWST Jadwiga Laska wraz z Senatem tejże Uczelni. Wśród zaproszonych Gości były UTW z Dąbrowy Tarnowskiej, Nowego Sącza, Mogilan, Drwini, Brzeska, Kłaja. Po odśpiewaniu Hymnu „ Gaudeamus igitur” Prezes UTW Maria Kanior w serdecznych słowach powitała wszystkich Gości oraz przedstawiła ogólny zarys pracy UTW w roku szkolnym 2015/2016. Ogromnym aplauzem przyjęto wystąpienie ministra Kosiniaka Kamysza, który mówił o polityce senioralnej Państwa. Nie można zapomnieć o tym, że to właśnie dopiero od momentu objęcia przez Niego teki ministra można mówić o planowej, systematycznie wdrażanej w życie polityki wobec seniorów. W czasie uroczystości Prezes Maria Kanior została odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz honorowym odznaczeniem „Primus in Acendo” przyznawanym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Inauguracyjny wykład wygłosił znany reżyser Krzysztof Zanussi. Seniorzy byli zachwyceni podejściem do życia wykładowcy. Jego trafne spostrzeżenia na temat współczesnego świata wywoływały uśmiech i gromki aplauz. W foyer można było kupić książkę Krzysztofa Zanussiego pt.„ Strategia życia. Czyli jak zjeść ciastko i je mieć”. Szczęśliwcy, którym udało się kupić książkę mieli dodatkowy bonus w postaci wpisu i autografu autora.

Uroczystą inaugurację zakończył koncert muzyczny w wykonaniu Stowarzyszenia Muzyka Świata „AKORD”. Solista zespołu Mirosław Witkowski wraz z muzykami zaprezentował seniorom różne gatunki muzyczne. A potem spotkanie przy „ małej czarnej”, w czasie którego Seniorzy wspominali wojaże wakacyjne oraz dyskutowali nad licznymi, ciekawymi propozycjami na bieżący rok akademicki.

Tekst: Barbara Sadowska, fot. Józef Sadowski

Dodaj komentarz

Możesz użyć znaczników HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>