Menu

Milion na remonty na cmentarzach przed 1 listopada

Dobiegają końca prace inwestycyjne na tarnowskich cmentarzach komunalnych. W tym roku Miejski Zarząd Cmentarzy na remonty i budowy wydał prawie milion złotych.

Najwięcej, bo aż 260 tys. zł, kosztowała modernizacja ronda na cmentarzu komunalnym w Krzyżu wraz z wykonaniem dochodzących do niego alejek. Kontynuowano także prace remontowe na samych alejkach. Na wykonanie utwardzenia nawierzchni na cmentarzach w Krzyżu, Mościcach i Starym przeznaczono łącznie 233 tys.

Podobnie jak w poprzednich latach, tak i w tym roku wybudowano nowe granitowe groby murowane. W tym roku powstało ich 23 – na cmentarzach w Krzyżu i Mościcach. Ponadto na tych samych nekropoliach wyremontowano główne krzyże.

Zainwestowano również w zakup nowego samochodu specjalnego do obsługi pogrzebów dla Miejskiego Zarządu Cmentarzy.

Foto: Miejskiego Zarządu Cmentarzy.

002Na Cmentarzu Starym renowacji poddano 11 obiektów zabytkowych – 9 zniszczonych zabytkowych nagrobków z początku XIX wieku, Pomnik Robotników tarnowskich poległych na ulicach Tarnowa w czasie starć z policją w 1923 r. oraz jedną z najstarszych tablic epitafijnych na cmentarzu Starym w Tarnowie – lekarza Macieja Knitscha z 1805 r., odnalezioną podczas prac porządkowych prowadzonych w kwaterze PAS II wiosną 2014 r.

Na uwagę zasługuje również unikatowy nagrobek dziecka w formie maleńkiej trumienki z piaskowca – śp. Jadwisi, którego brakujące elementy zostały odnalezione podczas remontu placu wokół Pomnika Robotników. Nagrobek w całości został odrestaurowany i umieszczony w pierwotnym miejscu jego lokalizacji – przed Pomnikiem Robotników w kwaterze XIV.

Na prace mające na celu ratowanie zabytków na cmentarzu Starym wydano w 2014 r. przeznaczono łącznie około 74 tys. zł.

MZC kontynuował także prace nad uruchomionym w zeszłym roku internetowym systemem wyszukiwania osób pochowanych na cmentarzach komunalnych w Tarnowie. Prace rozpoczęto od zabytkowego cmentarza Starego przy ul. Narutowicza. W tum roku pracami inwentaryzacyjnymi objęto cały cmentarz komunalny w Klikowej, nową część cmentarza w Krzyżu oraz część kwater na cmentarzu komunalnym w Mościcach.

Prace związane z rozszerzeniem bazy danych osób pochowanych na cmentarzu komunalnym w Klikowej i Krzyżu (nowa część) zostały ukończone a ich rezultat można zobaczyć na stronie internetowej Miejskiego Zarządu Cmentarzy www.mzc.tarnow.pl – zakładka GROBONET.

Planowany termin oddania projektu w zakresie bazy danych w Mościcach planowany jest na 12 grudnia 2014 r. Baza danych osób pochowanych na cmentarzach komunalnych w Tarnowie będzie stopniowo uzupełniana i aktualizowana.

 

Dodaj komentarz

Możesz użyć znaczników HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>