Menu

ZAWADA. To już po raz dziesiąty Zarząd Oddziału ZNP w Tarnowie zorganizował turniej w piłce siatkowej pracowników tarnowskiej oświaty pod honorowym patronatem starosty tarnowskiego. Na miejsce zmagań sportowych wybrano zaprzyjaźnioną Szkołę Podstawową w Zawadzie, której dyrektor Krzysztof Nowak kładzie duży nacisk na wychowanie fizyczne.

Więcej