Menu

W dniach 17 i 18 kwietnia 2015 r. w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Tarnowie miała miejsce konferencja naukowa pt. „Wartość pokoju w dzisiejszym świecie”, zorganizowana przez Katedrę Filozofii Instytutu Studiów nad Filozofią Słowiańską im. św. Cyryla i Metodego Wyższej Szkoły Menadżerskiej w Warszawie, Wyższą Szkołę Biznesu – National Louis...

Więcej