Menu

Związek Polaków na Litwie uczcił 30-lecie działalności. W zorganizowanej przez ZPL Paradzie Polskości, która rano przeszła ulicami Wilna, wzięło udział ponad 10 tysięcy Polaków. Przemarsz zakończył się mszą św. w Ostrej Bramie.

Więcej