Zespół Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych przy ul. Sanguszków w Tarnowie w dniach od 4 lutego do 14 lutego 2019 r. prowadzi cykl Warsztatów walentynkowych  dla uczniów tarnowskich Szkół Podstawowych oraz Gimnazjum.

Więcej