Menu

Uchwała o udzieleniu Burmistrzowi Wojnicza Tadeuszowi Bąkowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok była zdecydowanie najważniejszą uchwałą podjętą na sesji Rady Miejskiej w Wojniczu, która odbyła się w poniedziałek, 9 maja 2016r. Została ona podjęta przez radnych jednogłośnie.

Więcej

Wczesne wspomaganie rozwoju szansą dla dziecka i jego rodziny – działania systemowe  to temat konferencji zorganizowanej przez Stowarzyszenie na rzecz dzieci Dajemy Nadzieję z Wojnicza oraz Powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Tarnowie. W spotkaniu, które odbyło się 13 kwietnia 2015 roku w Wojnicz, udział wzięli psychologowie, pedagodzy, terapeuci działający na...

Więcej