Menu

Jednym z priorytetów władz gminy Lisia Góra jest bezpieczeństwo i komfort mieszkańców. Dlatego kolejnym działaniem jest  budowa chodników w poszczególnym sołectwach, obecnie  w Starych Żukowicach, Łukowej i Lisiej Górze – wymienia Arkadiusz Mikuła, wójt Lisiej Góry.

Więcej