W szkole w Szynwałdzie zorganizowano samorządowe spotkanie opłatkowe gminy Skrzyszów. Wspólne dzielenie się opłatkiem poprzedziły występy artystyczne w wykonaniu miejscowych zespołów oraz młodzieży. Na spotkanie nie brakowało gości również z Tarnowa i Lisiej Góry.

Więcej