Menu

Podczas  sesji, inaugurującej VIII kadencję Rady Miejskiej w Tarnowie, prezydent miasta, Roman Ciepiela, przedstawił deklarację programową. Podkreślił potrzebę współpracy ponad podziałami, zapewnił, że jest na nią gotowy i wyraził nadzieję, że dobra współpraca potrwa całą, pięcioletnią kadencję

Więcej

Rada Miejska w Tarnowie na  sesji nie podjęła uchwały w sprawie udzielenia prezydentowi Tarnowa, Romanowi Ciepieli absolutorium za wykonanie budżetu miasta w 2017 roku. Za przyjęciem ustawy absolutoryjnej głosowało 5 radnych, 12 było przeciwnych, a 4 wstrzymało się od głosu.

Więcej

Dziś odbyły się uroczyste obchody upamiętniające pierwszy transport do KL Auschwitz z Tarnowa, który miał miejsce 14 czerwca 1940 roku. Na obchodach obecni byli prezydent miasta Tarnowa Roman Ciepiela, zastępca dyrektora muzeum Auschwitz – Birkeanu Anna Skrzypińska oraz prezes tarnowskiego oddziału towarzystwa pamięci nad Oświęcimiem Ryszard Lis.

Więcej

12 stycznia, prezydent Tarnowa, Roman Ciepiela, przekaże przedstawicielom Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy miniaturkę rzeźby kataryniarza z placu targowego na Burku. Figurka zostanie wystawiona na licytację WOŚP.

Więcej

Wbrew opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej – niezależnej instytucji profesjonalnie oceniającej sprawozdanie z wykonania budżetu –  tarnowscy radni głosami klubu PiS nie udzielili absolutorium prezydentowi Romanowi Ciepieli. Podobnie jak w sprawie sprawozdania z realizacji budżetu za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, przeciw było 8 radnych a jeden, Marek Ciesielczyk, wstrzymał...

Więcej