Menu

Sport kartingowy jest doskonałą formą wychowania komunikacyjnego dzieci i młodzieży szkolnej. Ponownie przez karting i dobrą zabawę uczyliśmy zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym, 30 września 2015 roku w hali sportowej Zespołu Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II i Gimnazjum w Skrzyszowie, a 2 października 2015 roku w...

Więcej